Edycja multimediów: Efekty

Avid Studio corner top left Edycja multimediów: Efekty Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty Avid Studio corner top right Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty Avid Studio blue button Edycja multimediów: Efekty Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edycja — efekty wideo/audio: pierwsza lekcja”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio corner bottom left Edycja multimediów: Efekty Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty Avid Studio corner bottom right Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio corner top left Edycja multimediów: Efekty Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty Avid Studio corner top right Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty Avid Studio blue button Edycja multimediów: Efekty Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edycja — efekty wideo/audio: druga lekcja”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty
Avid Studio corner bottom left Edycja multimediów: Efekty Avid Studio border Edycja multimediów: Efekty Avid Studio corner bottom right Edycja multimediów: Efekty

Program Avid Studio ma trzy edytory multimediów. Każdy z nich obsługuje poszczególne typy materiałów multimedialnych: wideo, zdjęcia i audio. Ogólne działanie edytorów zostało opisane w punkcie Przegląd edycji multimediów”.

Jedną z głównych funkcji trzech edytorów multimediów jest udostępnienie stosownych narzędzi dodatkowych w dwóch grupach: Korekcje i Efekty, jak również specjalistyczna funkcja panoramowania i powiększania dostępna jedynie w edytorze zdjęć.

Więcej informacji na temat korekcji i efektów audio można znaleźć w rozdziale  Dźwięk i muzyka.

Avid Studio image001 Edycja multimediów: Efekty

Praca z efektami wizualnymi w edytorze zdjęć. W górnej części znajduje się kilka grup efektów. Na środku podgląd przedstawia obraz z zastosowanymi efektami. Parametry do dostosowania znajdują się po prawej stronie. Na dole znajdują się elementy sterujące odtwarzaniem oraz oś czasu wspomagające animowanie efektów za pomocą funkcji klatek kluczowych.

Korekcje a efekty

Narzędzia w grupie korekcji przede wszystkim są przeznaczone do poprawiania niedoskonałości, które często występują w rzeczywistych plikach multimedialnych — słaby balans bieli na zdjęciach, hałas wiatru na ścieżce dźwiękowej itp. W przeciwieństwie do efektów, narzędzia korekcji mogą być stosowane do zasobów biblioteki, a nie tylko do klipów na osi czasu projektu. Gdy korekcje zostaną zastosowane w bibliotece, ich efekty będą również zastosowane w innym projekcie, który korzysta z poprawionych zasobów.

Informacje o efektach

„Efekty” to pojęcie zbiorcze obejmujące szeroki zakres narzędzi oprogramowania do manipulowania multimediami. Obejmuje ono narzędzia prezentacyjne, takie jak Edytor 2D, przejścia atmosferyczne, takie jak Stary film oraz pewne efekty sceniczne, takie jak Płomień fraktalny, których nie sposób pominąć w projekcie.

Tak jak w przypadku korekcji efekty można stosować do klipów na osi czasu projektu. Wystarczy kliknąć dwukrotnie klip, aby otworzyć odpowiedni edytor multimediów przy otwartej karcie Efekty.

Panoramowanie i powiększanie

Edytor zdjęć ma trzecią kartę, Panoramowanie i powiększanie, oprócz kart Korekcje i Efekty. Narzędzie panoramowania i powiększania jest wszechstronnym modułem za pomocą którego można np. wzbogacić zdjęcie w wysokiej rozdzielczości o efekty ruchu i ekspresji.

ð Efekty na osi czasu

ð Panel Ustawienia

ð Praca z klatkami kluczowymi

ð Efekty wideo i zdjęć

ð Panoramowanie i powiększanie

Edycja multimediów: Efekty