ScoreFitter

Avid Studio image001 ScoreFitterNarzędzie ScoreFitter programu Avid Studio automatycznie tworzy muzykę w tle z kategorii wybranej przez użytkownika. Po wskazaniu kategorii należy wybrać jeden z kilku utworów, a następnie dowolną z wielu wersji utworu. Zawartość listy dostępnych wersji zależy też od określonego czasu trwania muzyki w tle.

Avid Studio image002 ScoreFitter

Okno narzędzia ScoreFitter. Należy wybrać kategorię, utwór i wersję, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do filmu.

Aby utworzyć muzykę do danego zestawu klipów, przed kliknięciem przycisku Utwórz utwór należy zaznaczyć odpowiednie klipy, aby otworzyć narzędzie ScoreFitter. (Aby zaznaczyć cały film, należy użyć polecenia Edytuj Ø Zaznacz wszystko lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+A.) Łączna długość zaznaczonych klipów określi początkowe ustawienie czasu trwania muzyki. Wartość tę będzie można jednak zmienić w dowolnym momencie, przycinając klip na osi czasu projektu lub bezpośrednio, edytując wartość licznika Czas trwania w narzędziu.

Z list dostępnych w narzędziu ScoreFitter należy wybrać kategorię, utwór i wersję. Każda kategoria oferuje własny wybór utworów, a każdy utwór — wybór różnych wersji. Przycisk Podgląd umożliwia odsłuchanie utworu podczas pracy w narzędziu.

W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę klipu. W razie potrzeby można dopasować czas trwania klipu za pomocą licznika Czas trwania. Tworzony klip muzyczny zostanie dokładnie dopasowany do wybranego czasu trwania.

Po wybraniu utworu należy kliknąć przycisk Dodaj do filmu. Program Studio utworzy nowy klip na aktywnej ścieżce rozpoczynającej się przy aktualnym wskaźniku czasu (wskazywanym przez suwak osi czasu i klatkę podglądu w odtwarzaczu).

Rozszerzanie kolekcji utworów

Narzędzie ScoreFitter zawiera utwory znajdujące się w kolekcjach nazywanych bibliotekami. Biblioteka standardowa programu Studio zawiera ponad 40 utworów w różnych stylach, od muzyki folkowej do elektronicznej. Gdy nowe biblioteki są dostępne, można je nabyć w programie Studio, klikając przycisk Pobierz więcej utworów.

ScoreFitter