Korekcje audio

Funkcje korekty w edytorze audio to Wyrównaj, Kompresor, Ekspander, Eliminator syczących dźwięków i  Redukcja szumu. Każda z tych funkcji może być zastosowana do zasobów biblioteki oraz do klipów osi czasu.

Wyrównaj

Korektory graficzne działają w podobny sposób jak kontrolery wysokich i niskich dźwięków w systemie audio, ale zapewniają bardziej precyzyjną regulację. Ten korektor dzieli widmo audio na pięć pasm częstotliwości, z których każde skupia się na określonej częstotliwości i umożliwia ustawienie różnej wartości wzmocnienia.

Lista ustawień wstępnych:Z listy rozwijanej można wybrać wiele ustawień wstępnych, na przykład efekt „głos telefoniczny”.

Wzmocnienie: Za pomocą parametru Wzmocnienie można określić wartość danego pasma częstotliwości w odniesieniu do całego widma dźwięku (od -18 do +18).

Częstotliwość: Za pomocą parametru Częstotliwość można określić środkową częstotliwość każdego pasma.

Niskie cięcie i Wysokie cięcie: Te elementy sterujące eliminują całkowicie częstotliwości poniżej lub powyżej ustawionej wartości. Wartości domyślne dopuszczają wszystkie częstotliwości.

Avid Studio image001 Korekcje audio

Ustawienia i ustawienia wstępne korekcji Wyrównaj i Kompresor audio. Większość ustawień ekspandera (nie pokazany) jest taka sama ja w przypadku kompresora. Więcej informacji można znaleźć w opisie.

Kompresor

Kompresor sekundę po sekundzie wygładza dynamikę sygnału audio, redukując głośne sekcje i z reguły podnosząc poziom całego dźwięku. Dzięki temu sygnał sprawia wrażenie silniejszego, natomiast wartości szczytowe są na tym samym poziomie jak przed kompresją. Lekka kompresja jest bardzo często stosowanym zabiegiem w obróbce dźwięku utworów muzycznych. Kompresja może również być używana kreatywnie na wiele różnych sposobów, w zależności od materiału.

Lista ustawień wstępnych: Można wybrać spośród licznych zestawów parametrów wstępnych dla filtra kompresji.

Współczynnik: Ten element sterujący ustawia współczynnik kompresji, który stanowi ilość kompresji zastosowanej do sekcji sygnału wejściowego, który przekracza ustawienie progu. Na przykład współczynnik kompresji 2:1 oznacza, że wzrost poziomu źródła o 2 dB powyżej progu generuje jedynie 1 db wzrostu poziomu wyjściowego. Dopuszczalny zakres wynosi od 1:0 (brak kompresji) do 100:1 (duże ograniczenie).

Próg:Wszystkie poziomy powyżej tego ustawienia są tłumione zgodnie z wartością ustawioną w parametrze Współczynnik. Można zastosować całościowe wzmocnienie za pomocą sterownika wzmocnienia, aby zrekompensować obniżenie poziomu.

Atak i Zwolnienie: Atak zarządza szybkością z jaką kompresor odpowiada na sygnał audio, który przekroczył próg. Duże wartości opóźniania atak kompresji, pozwalając, aby np. krótki atak dźwięku fortepianu pozostał wyrazisty, przy jednoczesnym stosowaniu standardowej kompresji w przypadku długotrwałych dźwięków. Zwolnienie steruje prędkością, z jaką kompresja jest wyłączona, gdy sygnał spadnie poniżej wartości progowej.

Wzmocnienie: Najlepszym rozwiązaniem jest regulowanie wzmocnienia po ustawieniu kompresji.

Kolanko: Wyższa wartość kolanka sprawia, że kompresja jest realizowana stopniowo, wraz ze zbliżaniem się do progowego poziomu dźwięku oraz oddalaniem się od tego poziomu, a nie polega na zwykłym włączaniu i wyłączaniu. Zmienia to właściwości tonalne skompresowanego dźwięku.

Ekspander

Ekspander obniża wzmocnienie sygnałów, które występują poniżej wybranego progu. Ekspandery zapewniają łagodniejszy sposób redukowania sygnałów niskiego poziomu, niż gwałtowne odcięcie bramki.

Współczynnik, Próg, Atak, Zwolnienie: Te parametry mają takie znaczenie w kompresorze (jak powyżej).

Zakres:Decyduje o maksymalnej redukcji wzmocnienia (tłumienia).

Wstrzymaj: Określa jak długo ekspander pozostaje aktywny po wstępnym ataku. Zwiększenie tej opcji jest przydatne, gdy pomiędzy głośniejszymi sygnałami występują krótkie pauzy lub znacznie cichsze fragmenty, które nie powinny być wzmacniane. W takim przypadku ekspander działa jak bramka szumu.

Eliminator syczących dźwięków

Ten filtr audio umożliwia dyskretne usuwanie syczących dźwięków z nagrań wokalnych. Dostępne parametry umożliwiają indywidualne dostosowanie właściwości tego efektu.

Częstotliwość: To pokrętło umożliwia ustawienie częstotliwości powyżej której zostaje aktywowany eliminator syczących dźwięków.

Zakres: To pokrętło reguluje maksymalne tłumienie zastosowane wobec wykrytych syczących dźwięków.

Avid Studio image002 Korekcje audio

Ustawienia i ustawienia wstępne eliminatora syczących dźwięków oraz korekcji redukcji szumu.

Redukcja szumu

Dzięki filtrowi redukcji szumu można zredukować lub wyeliminować niepożądane szumy w tle. Filtr reaguje dynamicznie na zmiany ilościowe i jakościowe szumu w określonym materiale.

Filtr redukcji szumu może mieć zastosowanie w różnego rodzaju sytuacjach. Jednak uzyskane rezultaty mogą się różnić w zależności od materiału źródłowego oraz przyczyny problemu. W wielu przypadkach rezultat można jeszcze zoptymalizować poprzez docelowe wykorzystanie parametrów Poziom i Precyzyjne dostrojenie.

W związku z tym, że uruchomienie się nowego ustawienia może potrwać kilka sekund, wszelkie zmiany należy przeprowadzać powoli i w małych krokach, uważnie przysłuchując się poszczególnym zmianom.

Poziom: Nagrania wideo na zewnątrz pomieszczeń, gdzie obiekty znajdują się w pewnej odległości od mikrofonu, często charakteryzują się wysokim poziomem niepożądanego szumu w tle. Może nawet dojść do zagłuszenia dźwięków, które stanowią temat nagrania, np. głosów występujących osób. W tych samym warunkach szum techniczny samej kamery oraz słowa operatora mogą zostać wzmocnione i zawarte w materiale docelowym.  Z poziomem redukcji szumu należy eksperymentować tak długo, aż zostaną osiągnięte najlepsze możliwe rezultaty umożliwiające optymalne zarejestrowanie materiału źródłowego.

Autodopasowanie: Gdy ta opcja jest aktywna, redukcja szumu automatycznie i dynamicznie dostosowuje się do typu i ilości szumu w materiale. Opcja precyzyjnego dostrojenia jest ignorowana, gdy wybrana jest opcja Automatycznego dopasowania.

Precyzyjne dostrojenie: Ta opcja umożliwia kontrolowanie wielości korekcji. Jej wpływ jedynie wtedy jest istotny, gdy użyte są niższe ustawienia wartości Poziom. Natomiast opcja ta nie ma żadnego wpływu, gdy włączona jest opcja automatycznego dopasowania.

Usuń wiatr: Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć filtr, który redukuje wiatr i podobne szumy w tle w bieżącym materiale audio.

Korekcje audio