Edytor audio

Edytor audio udostępnia narzędzia do podglądu, analizy i manipulowania cyfrowym materiałem audio w formacie wav, mp3 itp. Edytor audio posiada specjalne funkcje dla oryginalnych lub synchronicznych ścieżek dźwiękowych utworzonych podczas nagrywania wideo.

Więcej informacji na temat ogólnego interfejsu edytora audio i edytorów innych multimediów można znaleźć w punkcie Przegląd edycji multimediów.

Avid Studio image001 Edytor audio

Przycinanie i edycja stereofonicznej ścieżki dźwiękowej klipu wideo. Po lewej stronie widać panel monitora wideo i mikser kanałów. Zaciemniona część kształtu fali (środek) przedstawia materiał usunięty z tego dźwięku stereofonicznego poprzez przycięcie na osi czasu na dole. Został zastosowany filtr korekcji kompresora (po prawej).

Edytor audio zapewnia dwa zestawy narzędzi do różnych celów. Są to Korekcje i Efekty. Korekcje są dostępne dla zasobów biblioteki i klipów na osi czasu projektu. Efekty są dostępne jedynie dla klipów osi czasu.

Korekcje

Gdy edytor audio zostanie otwarty z biblioteki lub osi czasu projektu, będzie zapewniać dostęp do zestawu narzędzi korekcji umożliwiających skorygowanie podstawowych niedoskonałości, takich jak usuwanie zbędnych syczących dźwięków z nagranego materiału głosowego. W przypadku edycji zasobów biblioteki, wszelkie wprowadzone zmiany będą zachowane, gdy dane zasoby będą w późniejszym czasie używane w projekcie. Zmiany w klipie na osi czasu nie mają jednak wpływu poza projektem, do którego należą.

Więcej informacji na temat otwierania edytora audio w celu uzyskania dostępu do narzędzi korekcji, oraz do ogólnych funkcji edytorów multimediów, można znaleźć w punkcie Przegląd edycji multimediów. Opisy samych narzędzi można znaleźć w punkcie Korekcje audio.

Efekty

Tak jak zostało wyjaśnione, gdy edytor audio zostanie otwarty z osi czasu projektu, będzie zawierać zestaw narzędzi korekcji, których głównym celem jest naprawianie defektów multimediów. Te narzędzia mogą być stosowane bezpośrednio do zasobów w bibliotece, jak również do klipów w projekcie.

W przypadku samych klipów osi czasu, edytor audio zapewnia zestaw efektów dźwiękowych. Zapewniają one znacznie więcej sposobów modyfikacji lub wzbogacenia klipów. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Efekty audio.

Mikser kanałów

Mikser kanałów umożliwia regulowanie poziomu i przekierowywanie sygnałów audio z ich oryginalnie przydzielonych kanałów do nowych. Na przykład można użyć miksera do skondensowania oddzielnych kanałów stereofonicznych jako monofoniczny lewy lub prawy kanał.

Panel miksera początkowo otwiera się w lewej kolumnie elementów sterujących, ale można go przeciągnąć do nowej pozycji dokowania po dowolnej stronie okna. Inne panele zmienią położenie podczas przeciągania zmienią odpowiednio położenie.

Jeśli potrzebne są funkcje, których nie zapewnia mikser kanałów, należy uwzględnić zastosowanie w klipie efektu Narzędzie kanału.

Regulacja poziomu: Należy kliknąć suwak pod wskaźnikami poziomu, aby ustawić poziom odtwarzania klipu. Ustawiony poziom będzie użyty za każdym razem, gdy ten klip jest odtwarzany lub używany na osi czasu. Czerwony obszar na wskaźnikach przedstawia przemodulowanie dźwięku i jeśli jest to możliwe, należy go unikać. Aby ustalić maksymalny poziom, z którego można bezpiecznie korzystać, należy kliknąć przycisk normalizacja.

Przekierowanie kanału: Ta lista rozwijana zawiera wszystkie opcje umożliwiające przekierowanie sygnałów audio, takie jak zamiana kanałów (np. lewy kanał staje się prawym kanałem) lub łączenie dwukanałowego sygnału stereofonicznego w jeden monofoniczny. Opcja przekierowania 1:1 oznacza przekierowanie sygnału audio bez zmian.

Avid Studio image002 Edytor audio

Wybór opcji przekierowania kanału w mikserze kanałów. Nad listą znajduje się suwa regulacji poziomu (z domyślnym ustawieniem 0 dB). Po prawej stronie listy znajduje się przycisk Normalizuj.

Przycisk Normalizuj: Przycisk normalizacji sprawdza próbki audio w załadowanym dźwięku w celu ustalenia stałego wzrostu, który można zastosować bez ryzyka przemodelowania (silne przycinanie cyfrowe) próbki. W przeciwieństwie do kompresji i ograniczeń, które modyfikują dynamikę materiału audio, normalizacja zachowuje dynamikę poprzez równomierne podniesienie (lub obniżenie) amplitudy.

Wykres kształtu fali i widmo częstotliwości

Na środkowej grafice jest wyświetlany wykres kształtu fali sygnału audio. Przedstawia on w statyczny sposób zmianę amplitudy dźwięku w czasie. Po maksymalnym powiększeniu wykresu dźwięku widać, że pionowe linie na wykresie wskazują poszczególne próbki dźwięku. Wykres kształtu fali jest też widoczny w odtwarzaczu biblioteki („źródła”) po zaznaczeniu zasobu.

Avid Studio image003 Edytor audio

Wykres kształtu fali przedstawia zmianę w poziomach audio w czasie. W przypadku nagrań stereofonicznych wykres jest podzielony poziomo, jak pokazano na rysunku, gdzie lewy kanał znajduje się u góry.

Alternatywny, dynamiczny widok tego samego materiału audio przedstawia obraz widma częstotliwości, które pokazuje zmieniające się spektralne kompozycje dźwięku podczas odtwarzania.

Avid Studio image004 Edytor audioKształt fali i przyciski częstotliwości po prawej stronie, w dolnej części edytora audio umożliwiają w dowolnej chwili przełączanie pomiędzy tymi uzupełniającymi obrazami.

Avid Studio image005 Edytor audio

Widmo częstotliwości rozkłada sygnały audio na pasma częstotliwości, przedstawiając poziom dźwięku w każdym paśmie. Niższe częstotliwości znajdują się po lewej stronie. Szczytowe poziomy są przedstawione jako małe kwadraty nad każdym głównym paskiem, dla którego wartość szczytowa została wykryta w ciągu kilku ubiegłych sekund.

Elementy sterujące dla synchronicznego wideo

W przypadku edycji wideo, które ma synchroniczną ścieżkę dźwiękową, możliwa jest edycja zarówno materiału wideo jak i audio, za pomocą przycisków Wideo i Audio w górnej części okna. Gdy użytkownik używa edytora audio, dostępny jest również panel monitora wideo.

Przełącznik wideo/audio

Avid Studio image006 Edytor audioJeśli wideo jest dostępne, u góry po lewej stronie ekranu znajduje się karta umożliwiająca przejście do edytora wideo.

Monitor wideo

Avid Studio image007 Edytor audioJeśli dla obecnie wybranego materiału audio istnieje synchroniczne wideo, u góry po lewej stronie edytora audio otworzy się mały panel podglądu wideo. Podczas przeglądu dźwięku monitor wideo pozwala kontrolować również akcję wizualnie. Po przejściu do edytora wideo pojawi się panel wyświetlania kształtu fali, w tym samym miejscu ekranu.

ð Efekty audio

Edytor audio