Symulator płyty

Aby uzyskać podgląd projektu po skonfigurowaniu jego menu, należy kliknąć przycisk odtwarzania w dolnej części odtwarzacza. Spowoduje to otwarcie okna symulatora płyty.

Avid Studio image001 Symulator płyty

Jeśli w odtwarzaczu edytora płyty dostępny jest podgląd menu na liście menu projektu, dostępny będzie przycisk (na środku, w dolnej części) umożliwiający przetestowanie projektu w symulatorze płyty.

Jeśli projekt został zbudowany prawidłowo, symulator powinien otworzyć się w nowym oknie oraz powinny być dostępne do użycia łącza „Odtwarzaj film” oraz „Wybór scen”.

Avid Studio image002 Symulator płyty

W symulatorze płyty używane są elementy sterowania podobne do poleceń na pilocie zdalnego sterowania odtwarzacza DVD. Interakcje menu oraz odtwarzanie można dopracować i całkowicie przetestować przed nagraniem płyty.

Avid Studio image003 Symulator płytyAby przejść od łącza do łącza w podglądzie, należy użyć przycisków nawigacji DVD na dole, po prawej stronie.

Należy konsekwentnie sprawdzić wszystkie łącza rozdziałów i menu, które występują w projekcie. Należy sprawdzić każdą możliwą interakcję użytkownika: Niedopracowane elementy zniechęcają użytkownika, lecz łatwo można je wyeliminować.

Gdy projekt zostanie pozytywnie zweryfikowany, można go wyeksportować do pliku filmu, zapisać jako plik obrazu płyty lub nagrać na płycie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Moduł Exporter.

Symulator płyty