Podgląd menu płyty

Edytor płyty, podobnie jak Edytor filmów, zawiera odtwarzacz umożliwiający wyświetlanie podglądu zasobów biblioteki i klipów na osi czasu.

W tym punkcie zostały opisane funkcje specjalne odtwarzacza dostępne podczas podglądu menu na liście menu. Kliknięcie menu na liście menu spowoduje przełączenie odtwarzacza do trybu wejścia menu i podglądu wybranego menu. Można również przełączyć się do tego trybu bezpośrednio, gdy wybrane jest dowolne menu. Należy kliknąć kartę Menu nad ekranem odtwarzacza w edytorze płyty.

Avid Studio image001 Podgląd menu płyty

Gdy menu jest zaznaczone a odtwarzacz znajduje się w trybie wejścia (u góry), odtwarzacz zapewnia interaktywne strefy na ekranie podglądu do przypisywania łączy rozdziałów. W tym przypadku „R1” oznacza, że łącze rozdziału zostało przypisane do przycisku Odtwarzaj film; symbol „?” nad przyciskiem Wybierz scenę oznacza, że nie jest on obecnie przypisany.

Specjalne elementy sterowania pojawiają się również w dolnej części odtwarzacza edytora płyty.

Avid Studio image002 Podgląd menu płytyPrzycisk edytora menu: Tworzenie lub modyfikowanie projektu i układu menu płyty jest zadaniem edytora menu.

Avid Studio image003 Podgląd menu płytyPole wyboru Pokaż numery łączy: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlenie numerów łączy nad każdym przyciskiem menu w obszarze podglądu. Numery łączy mają identyczny format i kolor jak flagi rozdziałów na osi czasu.

Avid Studio image004 Podgląd menu płytyPrzycisk symulatora płyty: Ten przycisk przywołuje okno symulatora płyty, w którym można uzyskać podgląd projektu z pełną interaktywnością, aby przekonać się, czy menu zachowują się zgodnie z oczekiwaniami.

Avid Studio image005 Podgląd menu płytyPrzycisk Nagraj płytę: Gdy użytkownik jest gotowy do przetestowania projektu na prawdziwej płycie, należy kliknąć przycisk (lub Eksportuj w górnej części ekranu), aby przywołać moduł Eksportuj, który poprowadzi użytkownika przez proces nagrywania filmu na nośniku optycznym.

Wskaźniki łączy

Jak pokazano na powyższej ilustracji, gdy zostanie włączony podgląd menu z niepowiązanymi przyciskami rozdziałów, te przyciski są oznaczone czerwonym znakiem zapytania (zamiast numeru rozdziału). Wszystkie przyciski rozdziałów w menu — może z wyjątkiem nieużywanych zestawów podrzędnych na ostatniej stronie menu wielostronicowego — powinny być powiązane z filmem.

Podgląd menu płyty