Menu dysku

Menu to zasadnicza funkcja, która umożliwia tworzenie płyty. Płyta może zawierać jedno menu lub kilka menu, a każde z menu może składać się z nieruchomego obrazu lub krótkiego materiału wideo odtwarzanego w sposób ciągły. Widz może uaktywnić łącza do poszczególnych obszarów płyty, wybierając obszary menu zwane przyciskami.

Niektóre przyciski umożliwiają wznowienie odtwarzania od określonych miejsc, tzw. rozdziały na osi czasu produkcji. Te przyciski rozdziałów często zawierają pętlę wideo lub klatkę miniatury, jako nawiązanie do powiązanej zawartości.

Inne przyciski powodują przejście do innego menu lub do innej strony tego samego menu. Wielostronicowe menu, których każda strona przedstawia kilka przycisków rozdziałów wraz z automatycznie zarządzanymi przyciskami nawigacji, ułatwiają produkcję w dowolnym rozmiarze.

Lista menu

W przeciwieństwie do klipów osi czasu, menu w produkcji nie są przypisane do określonego przesunięcia czasowego. Zamiast tego odtwarzacz płyty zapętla menu aż do wystąpienia interakcji użytkownika.

W związku z tym, że menu występują „poza ramami czasowymi”, program Avid Studio zapewnia listę menu, czyli specjalny obszar nad osią czasu edytora płyty, który umożliwia umieszczenie menu w projekcie. Przeciągnięcie menu z biblioteki na listę menu umożliwia udostępnienie menu w projekcie.

Projektowanie interaktywności menu

Produkcja płytowa może zawierać tylko jedno menu lub wiele menu. Każde menu zawiera graficznie odmienny obszar, który najczęściej nazywany jest „przyciskami”, który może być aktywowany przez użytkownika, np. za pomocą klawiszy nawigacji na pilocie zdalnego sterowania odtwarzacza DVD.

Zachowanie przycisków menu płyty można skonfigurować za pomocą elementów sterowania w oknie edycji płyty. Można również wywołać kreatora rozdziału i automatycznie utworzyć oraz skonfigurować zestaw przycisków, zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Aktywacja przycisk uruchamia odtwarzanie filmu od określonego punktu lub przenosi sterowanie do innego menu z własnymi przyciskami. Możliwe miejsca docelowe dla przycisków menu:

·    Lokalizacja osi czasu: W chwili aktywacji odtwarzanie zostaje wznowione od wybranej klatki. Lokalizacja oraz znajdująca się tam zawartość są określane jako „rozdział” filmu.

·    Inne menu: Każdy przycisk może być powiązany z dowolnym menu na liście menu.

·    Inna strona tego samego menu: Wielostronicowe menu zawsze zawierają przyciski następna i poprzednia (strona) umożliwiające przechodzenie pomiędzy stronami menu.

Automatyczne tworzenie strony

W chwili wstawienia łączy nowych rozdziałów do menu wielostronicowego, tworzone są automatycznie w razie potrzeby dodatkowe strony. Pojawiają się one na liście menu obok tych istniejących. Łącząca grafika zespala strony należące do tego samego menu. Aby wstawić nowe połączone rozdziały, należy użyć przycisku Wstaw łącze na pasku narzędzi lub kreatora rozdziału.

Avid Studio image001 Menu dysku

Menu główne i powiązane menu wielostronicowe w odtwarzaczu biblioteki.

Następna i poprzednia: Obecność specjalnych przycisków następna i poprzednia (strona) umożliwia obsługę zachowań wielostronicowych menu. Aby utworzyć menu wielostronicowe z istniejącego menu głównego, wystarczy dodać przyciski obu tych typów. Natomiast usunięcie jednego lub obu przycisków następna i poprzednia (strona) z menu wielostronicowego spowoduje usunięcie automatycznych funkcji.

Wielostronicowe menu na liście menu

Ikony menu wielostronicowego są połączone na liście menu za pomocą specjalnej grafiki. Oznacza to, że menu są połączone, tzn. można przechodzić z jednej strony w ramach menu do drugiej za pomocą przycisków następna i poprzednia.

Rozdzielanie i łączenie: Aby rozdzielić od siebie sąsiadujące strony menu, kliknij grafikę łączącą pomiędzy nimi. Grafika zostanie usunięta. Strony po lewej stronie wskaźnika myszy pozostaną z pierwotnym menu, a strony po prawej stronie utworzą nowe, oddzielne menu (z nowym kolorem tła dla ikon menu). Kliknij przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi menu wielostronicowymi, aby przegrupować je w pojedyncze menu.

Sortowanie rozdziałów: Przycisk sortowania jest narzędziem pomagającym zaoszczędzić czas, które jest przeznaczone przede wszystkim do obsługi menu wielostronicowych. Przycisk ten pojawia się razem z przyciskiem kreatora rozdziału po prawej stronie ostatniej strony menu. Pracując jakiś czas z menu, np. dodając, usuwając lub zmieniając rozdziały, może nawet edytując równocześnie film, można zauważyć, że przyciski rozdziału nie są już poukładane zgodnie z porządkiem osi czasu na poszczególnych stronach. Jeśli nie jest wymagane zastosowanie nietypowej kolejności, rozwiązaniem może być pojedyncze kliknięcie przycisku sortowania.

Avid Studio image002 Menu dysku

Strony z wielostronicowego menu. Grafika łącząca informuje, że nawigacja na tych stronach odbywa się za pomocą przycisku Następna i Poprzednia (strona). Przycisk sortowania (u góry, po prawej, pod wskaźnikiem) ustawia przyciski rozdziałów w kolejności osi czasu.

Menu dysku