Przyciski menu

Każdy element wizualny menu płyty może być używany jako „przycisk”, który łączy się z innym elementem filmu. Z drugiej strony elementy oznaczone jako „inne niż przyciski” nie zachowują się jak łącza.

Typy przycisków

Typ przycisku menu jest jedynym czynnikiem określającym jego zachowanie. Jego tekst i wygląd powinny prawie zawsze być spójne z zachowaniem w dobrze opracowanym projekcie płyty, ale one nie oddziaływają na to. Dostępnych jest pięć typów przycisków.

Avid Studio image001 Przyciski menu

Normalny: Ten typ przycisku sprawia, że tekst, obraz lub kształt pełni funkcję łącza do dowolnego znacznika rozdziału na osi czasu projektu płyty lub do menu na liście menu.

Miniatura: Ten wariant normalnego przycisku sprawia, że miniatura z osi czasu jest wyświetlana na przycisku.

Poprzednia i następna: Te typy przycisków automatycznie obsługują nawigację pomiędzy stronami wielostronicowego menu na liście menu. Podczas odtwarzania przyciski są automatycznie ukrywane, jeśli ich miejsca docelowe nie istnieją (na pierwszej i ostatniej stronie wielostronicowego zestawu). W związku z tym, że ich zachowanie jest stałe, powiązanie tych przycisków ze znacznikami rozdziału nie jest możliwe).

Źródło: Przycisk tego typu nawiązuje do pierwszego menu na liście menu. Nie można zmienić jego zachowania.

Przyciski do menu wielostronicowych

W przypadku dodania przycisku Następna i Poprzednia (strona) do menu, takie menu może pełnić funkcję menu wielostronicowego. Jeśli brakuje któregokolwiek typu przycisku, menu nie może być używane w trybie wielostronicowym.

Ustawienia wstępne przycisku

Kliknij kartę Przyciski w górnej części edytora menu, aby wyświetlić dostępne kategorie gotowych przycisków menu. Przeciągnij przyciski do obszaru podglądu i dodaj je do menu.

Avid Studio image002 Przyciski menu

Trzy kategorie nawiązują do typów przycisków, które zostały przedstawione powyżej. Kategoria nawigacji obejmuje wszystkie przyciski typu Poprzednia, Następna i Źródło.

Przyciski ogólne: Te obrazy są przeznaczone do używania z przyciskami Normalnymi, które mogą być powiązane z dowolnym znacznikiem rozdziału na osi czasu.

Przyciski nawigacji: Te elementy są przeznaczone dla przycisków Następna, Poprzednia i Źródło z trwale powiązaną nawigacją.

Przyciski miniatur: Obejmują obszar miniatur, w którym można przeglądać klip osi czasu.

Ustawienia przycisków

Panel Ustawienia przycisków znajduje się z prawej stronie podglądu edytora menu.

Avid Studio image003 Przyciski menu

Panel Ustawienia przycisków stanowi część edytora menu.

Przyciski menu