Edytor menu

Edytor menu posiada większość elementów sterowania i funkcji Edytora tytułu. Bieżąca sekcja skupia się na funkcjach charakterystycznych dla edytora menu.

Uruchamianie edytora

Aby otworzyć menu w edytorze menu, należy kliknąć przycisk Edytuj w odtwarzaczu podczas przeglądania menu lub kliknąć dwukrotnie go na liście menu.

Tak jak w przypadku edytora tytułu, gdy zostanie otwarty edytor menu, jeden wiersz tekstu jest już zaznaczony. Aby przeprowadzić jego edycję, wystarczy zacząć wprowadzać tekst. Aby rozpocząć edycję innego wiersza, kliknij wewnątrz jego pola tekstowego i zaznacz znaki, które mają być zmienione. Aby zakończyć edycję tekstu, kliknij pusty obszar okna.

Cykl przycisku

Jedną cechą, która różni edytor menu od edytora tytułu jest cykl przycisku, element sterowania, który jest również obecny w edytorze płyty. W obu przypadkach znajduje się on po prawej stronie paska narzędzi, nad osią czasu. Kliknij lewą i prawą strzałkę elementu sterowania, aby przejść kolejno przez aktywne przyciski w menu i udostępnij jeden z przycisków do edycji.

Uwaga: Jeśli chcesz edytować wyłącznie tekst przycisków w menu, nie musisz w ogóle uruchamiać edytora menu. Zamiast tego przeprowadź edycję nazwy przycisku bezpośrednio za pomocą elementu sterowania cyklem przycisku edytora płyty.

Edytor menu