Znaczniki menu osi czasu

Przyciski rozdziału w menu płyty mogą być indywidualnie połączone z dowolnym punktem na osi czasu filmu. W edytorze płyty te punkty są oznaczone na osi czasu znacznikami rozdziału na ścieżce rozdziału, która jest specjalną ścieżką osi czasu, która materializuje się nad osią czasu, gdy do filmu zostanie dodane pierwsze menu. (Ścieżka zostanie ponownie usunięta, jeśli zostaną usunięte wszystkie menu.) Podpis znacznika rozdziału składa się z litery „C” oraz kolejnego numeru rozdziału w menu.

Znaczniki powrotu, które oznaczają automatyczne punkty wyjścia z osi czasu z powrotem do menu płyty, są również widoczne na ścieżce rozdziału. Podpisem znacznika powrotu jest litera „M” z kolejnym numerem menu docelowego.

Kolor znaczników rozdziałów i powrotów odpowiada kolorowi ikony na liście menu dla menu, do którego są przypisane znaczniki. Położenie znaczników na osi czasu można zmieniać metodą przeciągania. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Edycja na osi czasu znaczników rozdziału i powrotu.

Avid Studio image001 Znaczniki menu osi czasu

Umieszczenie menu na pustej liście menu spowoduje, że znacznik rozdziału zostanie wstawiony na początku pierwszego klipu filmu (jeśli przynajmniej jeden występuje) jako element docelowy przycisku Odtwarzaj film menu. Znacznik powrotu, wskazujący wyjście powrotne do menu, jest umieszczony na końcu filmu.

Znaczniki menu osi czasu