Narzędzia do tworzenia

W edytorze płyty pasek narzędzi osi czasu zapewnia wiele narzędzi do tworzenia, których można używać bezpośrednio, bez konieczności przełączania okien lub widoków.

Avid Studio image001 Narzędzia do tworzenia

Narzędzia na pasku narzędzi osi czasu edytora płyty.

Avid Studio image002 Narzędzia do tworzeniaUtwórz łącze: Ten przycisk umożliwia połączenie aktualnie wybranego przycisku rozdziału w odtwarzaczu z lokalizacją suwaka osi czasu.

Avid Studio image003 Narzędzia do tworzeniaWstaw łącze: Ten przycisk ułatwia pracę z wieloma menu poprzez przeniesienie wszystkich istniejących łączy przycisku (rozpoczynając od obecnie wybranego przycisku rozdziału w odtwarzaczu) jedną pozycję w stronę końca.

W menu wielostronicowym czynność wstawiania łącza może zapoczątkować reakcję łańcuchową, poprzez wymuszenie istniejącego łącza na następnej stronie, łącza z tamtej strony na kolejną stronę itp., aż do ostatniej strony, która w razie potrzeby zostanie utworzona.

Gdy wszystkie istniejące łącza zostały przesunięte w „prawo”

Avid Studio image004 Narzędzia do tworzeniaUsuń łącze: Kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie łącza, które istnieje pomiędzy przyciskiem w menu oraz znacznikiem rozdziału na ścieżce rozdziału. „Niepołączony” znacznik rozdziału pozostanie na ścieżce rozdziału. Ten niepołączony rozdział może być ręcznie połączony poprzez przeciągnięcie i upuszczenie na kolejnym przycisku w podglądzie menu. Można go również pozostawić jako niepołączony rozdział. W takim przypadku podczas odtwarzania będzie on umożliwiać przeskok przez płytę za pomocą przycisku przeskoku na pilocie zdalnego sterowania. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden lub kilka znaczników rozdziału i wybrać opcję Usuń wybrane łącze.

Avid Studio image005 Narzędzia do tworzeniaWybór przycisku. Klikając strzałki w lewo i w prawo na tym elemencie sterującym, można przewijać dostępne przyciski i uaktywniać je do edycji. Aby wyedytować przycisk, należy kliknąć jego podpis. Przyciski można też wybierać, klikając ich łącza w odtwarzaczu podczas wyświetlania podglądu menu.

Avid Studio image006 Narzędzia do tworzeniaUstaw miniaturę: Kliknięcie tego przycisku generuje obraz miniatury klatki w pozycji suwaka osi czasu i wyświetla go na przycisku menu wybranym w elemencie sterowania cyklu przycisku, jeśli jest on typu miniatury.

Avid Studio image007 Narzędzia do tworzeniaUtwórz niepowiązany rozdział: Jeśli suwak osi czasu nie jest umieszczony dokładnie na znaczniku rozdziału lub powrotu, kliknięcie tego przycisku spowoduje dodanie znacznika rozdziału do ścieżki rozdziału, ale nie powiąże go z żadnym menu. Niepołączony rozdział może zostać połączony ręcznie w późniejszym czasie. W tym celu, jeśli jest to wymagane, należy przeciągnąć i upuścić go do przycisku w podglądzie menu. Jednak niepołączony rozdział również pełni przydatną funkcję: podczas odtwarzania oznacza on jeden z punktów zatrzymania, podczas przeglądania płyty DVD przy użyciu przycisku skoku na pilocie zdalnego sterowania.

Avid Studio image008 Narzędzia do tworzeniaUsuń rozdział: Gdy suwak osi czasu jest umieszczony przy rozdziale, przycisk Utwórz niepołączony rozdział przejmuje przeciwną funkcję oraz zmodyfikowany symbol. Kliknięcie go spowoduje usunięcie znacznika rozdziału oraz łącza łączącego go z menu, jeśli takie posiada. Można również usunąć rozdziały za pomocą polecenia menu kontekstowego Usuń wybrane rozdziały, gdy wybrany jest jeden lub więcej znaczników rozdziału. Aby usunąć łącza ze znaczników rozdziału, należy pozostawić je niepodłączone, ale nadal na ścieżce rozdziału i użyć opcji Usuń wybrane łącza z tego samego menu.

Avid Studio image009 Narzędzia do tworzeniaUtwórz powrót: Jeśli nie ma jeszcze znacznika w pozycji suwaka na osi czasu, ten przycisk spowoduje dodanie znacznika powrotu do ścieżki rozdziału.

Znacznik powrotu jest aktywny podczas wyświetlania jedynie wtedy, gdy odtwarzanie jest przeprowadzane z tego samego menu co powiązany z nim znacznik. (Kolor znacznika na osi czasu powinien odpowiadać powiązanej ikonie menu na liście menu). Gdy odtwarzanie dotrze do klatki powiązanej z aktywnym znacznikiem powrotu, nastąpi przeskok do powiązanego menu.

Avid Studio image010 Narzędzia do tworzeniaUsuń powrót: Jeśli występuje znacznik powrotu w pozycji suwaka, przycisk Utwórz powrót zmienia się w Usuń powrót i zostaje odpowiednio zmieniony symbol.

Przycisk Usuń rozdział oraz polecenie menu kontekstowego Usuń wybrany rozdział mogą razem zostać użyte w celu usunięcia znaczników powrotu.

Edycja na osi czasu znaczników rozdziału i powrotu

Znaczniki rozdziału i powrotu są przywiązane do określonych klatek na osi czasu i w tych miejscach odtwarzanie będzie rozpoczęte z menu płyty (rozdziały) lub w których odtwarzanie powróci do pierwotnego menu (powroty). Oba typy znaczników można przeciągać za pomocą wskaźnika myszy, aby zmienić ich położenie, w którym zadziałają w filmie.

Podczas podglądu filmu przeciągnięcie znacznika rozdziału ze ścieżki rozdziału do przycisku w odtwarzaczu spowoduje ponowne połączenie przycisku. Odwrotne działanie, czyli przeciągnięcie przycisku z odtwarzacza do punktu na ścieżce rozdziału stanowi alternatywny sposób utworzenia nowego znacznika rozdziału.

Projekt, który zawiera jedno lub więcej menu płyty musi posiadać ustawiony na stałe znacznik powrotu na końcu ścieżki rozdziału. Dzięki temu każdy rozdział odtwarzany na płycie dotrze do odpowiedniego powrotu. W związku z tym końcowego znacznika powrotu nie można usunąć.

Narzędzia do tworzenia