Kreator rozdziału

Avid Studio image001 Kreator rozdziałuGdy wielostronicowe menu płyty zostało przeciągnięte z biblioteki do listy menu, w górnym prawym rogu ikony menu pojawi się przycisk kreatora rozdziału. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna kreatora rozdziału.

Do czego służy kreator rozdziału?

Kreator rozdziału zapewnia szybki sposób na tworzenie rozdziałów w filmie. Znaczniki rozdziału zostaną dodane do ścieżki rozdziału na osi czasu edytora płyty, aby wskazać, w którym miejscu rozpoczyna się każdy rozdział. Dzięki opcji Powiąż rozdziały z przyciskami menu (patrz poniżej), każdy rozdział będzie reprezentowany przez jeden przycisk rozdziału na serii automatycznie wygenerowanych stron menu. Te strony są połączone w serię za pomocą przycisków następna i poprzednia (strona).

Aktywacja przycisków rozdziału podczas przeglądania menu umożliwia przeglądarce odtwarzanie filmu od dowolnego podanego punktu początkowego.

Kreator rozdziału doskonale sprawdza się w konfigurowaniu pokazów slajdów i menu wyboru scen. W przypadku archiwizacji materiału wideo na płycie można go użyć do wygenerowania menu, które będzie pełnić funkcję katalogu scen. Seria utworzonych stron menu może być dowolnie długa. Jej długość zależy od liczby utworzonych rozdziałów oraz od liczby przycisków rozdziałów dostępnych w określonych projekcie strony menu.

Avid Studio image002 Kreator rozdziału

Kreator rozdziału nie robi niczego nowego, czego nie można zrobić samodzielnie za pomocą dostępnych narzędzi do tworzenia płyty w edytorze płyty (narzędzia pozostają dostępne do dostosowywania wygenerowanego menu w późniejszym czasie). Jego celem jest przyspieszenie procesu twórczego, poprzez przejęcie rutynowych działań, z którymi wiąże się tworzenie wielostronicowego menu.

Praca z kreatorem rozdziału

Elementy sterowania kreatora rozdziału są pogrupowane na trzech poziomych panelach. Gdy elementy sterowania zostaną odpowiednio skonfigurowane, należy kliknąć przycisk OK. Kreator rozdziału przeprowadzić swoją pracę polegającą na tworzenia nowych rozdziałów w danym projekcie, wraz ze znacznikami na osi czasu oraz (domyślnie) automatycznie wygenerowanym zestawem stron menu z odpowiednią liczbą przycisków rozdziałów.

Umieść rozdziały na

Jest to górny panel kreatora rozdziału. Te dwie opcje mogą być używane oddzielnie bądź razem.

Optymalne pozycje: Gdy to pole jest zaznaczone, kreator rozdziału utworzy rozdziały w wybranych interwałach osi czasu, ale dostosuje rozdział do najbliższego końca klipu, jeśli taki jest dostępny. Wymagana średnia długość rozdziały jest podawana w sekundach. Wartość początkowa jest uzależniona od długości filmu. Aby zmienić tę wartość, należy kliknąć bezpośrednio liczbę i wpisać inną lub przeciągnąć liczbę poziomo w polu tekstowym.

Znaczniki osi czasu: Ta opcja bazuje na założeniu, że użytkownik przygotował znaczniki osi czasu w celu wskazania określonych miejsc na osi czasu w filmie, gdzie musi być utworzone łącze rozdziału.

Zastosuj do

Drugi panel w kreatorze rozdziału zapewnia opcje, które sterują zakresem działania kreatora.

Cały film: Znaczniki rozdziału będą utworzone w całym filmie.

Wybór: Znaczniki rozdziału będą umieszczone tylko w zakresie od początku pierwszego wybranego klipu do końca ostatniego.

Opcje

Trzeci panel umożliwia podjęcie dwóch ostatnich wyborów, które można ustalić niezależnie od siebie.

Powiąż rozdziały z przyciskami menu: Gdy ta opcja jest wybrana, do menu zostanie dodanych tyle stron, ile jest wymagane, aby pomieścić przyciski dla wszystkich utworzonych rozdziałów. Bez tej opcji znaczniki rozdziału są tworzone na osi czasu w stanie „niepowiązanym” i nie zostaną utworzone żadne strony menu.

Jeśli chcesz połączyć niepowiązany znacznik z przyciskiem menu, przeciągnij go do przycisku podczas wyświetlania menu w odtwarzaczu. Nawet jeśli znacznik rozdziału będzie pozostawiony bez powiązania, nadal będzie pełnić funkcję dostępnego punktu wznowienia, gdy przeglądarka będzie przechodzić przez płytę za pomocą przycisku przeskoku na pilocie zdalnego sterowania.

Powróć po każdym rozdziale: Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie znacznika powrotu na końcu każdego rozdziału. Domyślnie znaczniki są umieszczane w taki sposób, aby każdy rozdział był odtwarzany do początku kolejnego rozdziału, a następnie powracał do menu początkowego. Aby zmienić menu, z którym powiązany jest znacznik powrotu, należy przeciągnąć znacznik do ikony menu na liście menu. Należy jednak pamiętać, że znacznik powrotu będzie aktywny wyłącznie wtedy, gdy odtwarzanie zostało rozpoczęte z poziomu menu, z którym powiązany jest ten znacznik.

Kreator rozdziału