Edycja menu na osi czasu

Przygotowanie projektu do nagrania na nośniku optycznym, takim jak płyta DVD w edytorze projektów płytowych programu Avid Studio zapewnia wiele możliwości w zakresie kreatywności.

Każdy aspekt menu płyty — szczegóły jej wizualnego wyglądu, powiązanie z przyciskami znajdującymi się na ekranie, precyzyjna synchronizacja „rozdziałów” — można edytować w programie Avid Studio. W przypadku aspektów wizualnych należy przejść do edytora menu, ale powiązanie przycisków i synchronizacja rozdziałów są sterowane z samego edytora płyty.

Podstawowe informacje na temat interfejsu edytora płyty można znaleźć w punkcie Projekty płyt.

ð Narzędzia do tworzenia

ð Kreator rozdziału

Edycja menu na osi czasu