Dodawanie menu płyty

Sekcja menu płyty biblioteki zawiera kolekcję menu o zróżnicowanej stylistyce i na różne okazje. Każde menu posiada obraz tła, tytuł tekstowy oraz zestaw przycisków nawigacji odpowiednich do przeznaczenia menu.

Aby dodać menu płyty do swojej produkcji, należy otworzyć kompaktową bibliotekę w edytorze płyty, wybrać menu w menu płyty (w sekcji Elementy kreatywne), oraz przeciągnąć je do listy menu. Aby przeprowadzić edycję działań przypisanych do przycisków menu, można użyć narzędzi do tworzenia umieszczonych na osi czasu wraz z odtwarzaczem lub można uzyskać automatyczne wsparcie kreatora rozdziału. Aby zmodyfikować wygląd menu (lub utworzyć menu od podstaw), należy użyć edytora menu.

Typy menu

Każdy projekt menu w bibliotece ma dwie wersje: główne i wielostronicowe.

Menu główne: W przypadku większości produkcji pierwsze menu widziane przez użytkownika jest tego typu. Menu główne najczęściej posiada przyciski z domyślnymi napisami Odtwarzaj film i Wybór scen. Napisy te w razie potrzeby można zmienić. Mimo tego, że elementy docelowe łączy przycisków również można dowolnie modyfikować, najlepiej pozostać przy ogólnie stosowanej konwencji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli sprawnie poruszać się po menu. Na przykład przycisk Odtwarzaj film standardowo jest skonfigurowany do rozpoczęcia odtwarzania filmu od początku, a przycisk Wybór scen standardowo powoduje przejście do podrzędnego menu z łączami do „rozdziałów” filmu.

Menu wielostronicowe: Menu wyboru scen często składa się z większej liczby tych przycisków rozdziałów, niż może się zmieścić na jednym ekranie. Aby rozwiązać ten problem, program Avid Studio umożliwia obsługę wielostronicowych menu, które posiadają dodatkowe przyciski umożliwiające nawigację pomiędzy menu. Zachowanie tych przycisków jest ustalone. Para przycisków następna i poprzednia (strona) umożliwia przechodzenie między stronami tego samego menu, a przycisk strona główna umożliwia powrót do pierwszego menu projektu.

Porada: Aby wyświetlić menu główne obok siebie z odpowiadającymi im wielostronicowymi menu w bibliotece, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na szarym obszarze obok menu i wybrać opcję Sortuj wg Ø nazwy.

Przyciski menu

Liczba przycisków rozdziałów zmienia się w zależności od projektu menu, dlatego jednym z kryteriów wyboru menu jest liczba klipów, jaka będzie przez nie obsługiwana. Jeśli w określonym menu ma być dostępna inna liczba przycisków, można dodać lub usunąć przyciski w edytorze menu, który uruchamia się poprzez kliknięcie przycisku Edytuj w odtwarzaczu.

Menu z mniejszą liczbą przycisków z reguły oferują więcej miejsca na podpisy, natomiast menu z wieloma przyciskami wymagają użycia skróconych podpisów lub w ogóle nie zapewniają tej funkcji. Decyzja o użyciu podpisów oraz o tym, czy będą one proste („Rozdział 1”) czy opisowe („Krojenie tortu weselnego”), jest zależna od stylu tworzenia i zawartości filmu.

Niepowiązane menu i przyciski

Avid Studio image001 Dodawanie menu płytyJedynie pierwsze meny na liście menu jest automatycznie dostępne dla użytkownika (a następnie tylko wtedy, jeśli występuje jakaś zawartość na osi czasu, która pełni funkcję rozdziału wstępnego). Menu dodawane później nie wejdą w skład systemu menu projektu, dopóki nie zostaną powiązane z pierwszym menu. Łącze może być pośrednie, może obejmować jedno lub więcej pośrednich menu, ale dopóki istnieje, menu jest niedostępną wyspą. Takie menu jest oznaczone symbolem Avid Studio image002 Dodawanie menu płyty w prawym dolnym rogu miniatury ikony listy menu.

Avid Studio image003 Dodawanie menu płytySpecjalne oznaczenie jest również podane w odtwarzaczu w przypadku przycisków menu, które nie zostały jeszcze powiązane z miejscem na osi czasu (rozdział) lub innym menu. Powiązany przycisk wskazuje, z którym łączy się rozdziałem (np. „R1”) lub menu (np. „M1”). W przypadku niepowiązanego elementu pojawia się zamiast tego ikona ze znakiem zapytania. (Jeśli wskaźniki przycisku są niewidoczne, zaznacz pole wyboru pokaż/ukryj numery rozdziałów pod odtwarzaczem.)

Dodawanie menu płyty