SmartSlide i SmartMovie

Narzędzia SmartSlide i SmartMovie są zintegrowanymi generatorami projektów, które umożliwiają automatyczne tworzenie pokazu slajdu lub filmu na bazie dostarczonych multimediów. Utworzona produkcja będzie zawierać animowane przejścia, pełną ścieżkę dźwiękową oraz atrakcyjne efekty wizualne.

Avid Studio image001 SmartSlide i SmartMovie

W dolnej części okna biblioteki należy kliknąć opcję SmartSlide, aby szybko przygotować pokaz slajdów lub opcję SmartMovie, aby szybko przygotować film.

Aby rozpocząć, należy wybrać z biblioteki serię zdjęć (lub innych obrazów) albo plików wideo. Muzyka może pochodzić z zasobów dźwięku cyfrowego w bibliotece lub można opracować na poczekaniu ścieżkę dźwiękową za pomocą narzędzia Scorefitter.

Można zaakceptować przygotowany materiał albo dopracować go ręcznie zgodnie z własnymi wymaganiami. Jeśli efekt końcowy jest zadowalający, wystarczy kilka kliknięć, aby nagrać materiał na płycie lub zapisać jako plik, który następnie można użyć do innych celów, np. zamieścić w Internecie.

ð SmartMovie

SmartSlide i SmartMovie