Wykrywanie scen wideo

Za pomocą funkcji biblioteki automatycznego wykrywania scen materiał wideo można automatycznie lub ręcznie podzielić na wiele scen. Podziała surowych plików na fragmenty o długości sceny znacznie ułatwia pewne zadania związane z edycją materiału.

Czas wymagany do wykrycia scen różni się w zależności od długości klipu i wybranej metody wykrywania. Stan wykrywania jest przedstawiany na bieżąco przez pasek postępu.

Aby zainicjować wykrywanie scen, należy wybrać jedną z metod z menu kontekstowego Wykrywanie scen dla zasobów wideo.

Według daty i godziny: Ta opcja często umożliwia wyznaczenie logicznego rozgraniczenia scen, które oddaje intencje autora podczas nagrywania. W przypadku wielu formatów nagrywania cyfrowego, takich jak DV i HDV, przerwanie ciągłości rejestrowanych danych kodu czasu następuje w chwili uruchomienia kamery po zatrzymaniu. Te przerwy w robieniu zdjęć są traktowane jako przerwy scen w ramach tej opcji.

Według zawartości: W ramach tej opcji narzędzie do wykrywania scen analizuje zawartość obrazu klatka po klatce i ustala nową scenę, gdy nastąpi nagła zmiana zawartości. Jednak szybka zmiana kadru lub dynamiczna sekwencja obrazu może spowodować niewymagane przerwanie.

Avid Studio image001 Wykrywanie scen wideoWedług odstępu czasu: W tym wariancie użytkownik definiuje długość scen, które mają być utworzone. Pojawia się małe okno edycji umożliwiające wprowadzenie wymaganej wartości w godzinach, minutach, sekundach i milisekundach. Należy nacisnąć klawisz Enter, aby potwierdzić wprowadzenie.

Pokaż sceny

Aby wyświetlić katalog scen dla określonego pliku wideo, należy wybrać opcję Pokaż sceny z menu kontekstowego lub wybrać klip, a następnie kliknąć przycisk Pokaż sceny, który pojawia się na dole po prawej stronie biblioteki.

Avid Studio image002 Wykrywanie scen wideo

Pojedynczy plik wideo może zawierać wiele scen. Edycja tak podzielonego materiału jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku, gdy materiał jest traktowany jako pojedynczy segment. Sceny są oznaczone wizualnie za pomocą stylizowanych perforacji filmu.

Widok sceny jest tymczasowym trybem wyświetlania. Pomarańczowy pasek w górnej części przeglądarki informuje o tym, że włączony jest widok sceny. Po prawej stronie paska znajduje się przycisk x, który umożliwia wyłączenie tego trybu. Ponowne kliknięcie narzędzia Pokaż sceny wywoła taki sam efekt.

Podczas edycji klipy sceny zachowują się identycznie jak inne klipy wideo.

Ręczne tworzenie scen

Jeśli użytkownik chce podzielić plik wideo na poszczególne sceny, należy wybrać opcję Pokaż sceny  z menu kontekstowego zasobu. Jeśli plik nie został wcześniej podzielony przez użytkownika, w tej chwili pojawi się w przeglądarce jako pojedyncza scena.

W odtwarzaczy biblioteki należy przejść w klipie do każdej sceny, w której powinno nastąpić przerwanie sceny, a następnie należy kliknąć przycisk  podziel scenę.

Usuwanie scen

Aby opróżnić całą listę scen dla pliku wideo, należy wybrać opcję Wykrywanie scen Ø Usuń sceny w menu kontekstowym zasobu.

Aby usunąć poszczególne sceny, należy wybrać jedną lub więcej scen, a następnie nacisnąć klawisz Usuń.

Wykrywanie scen wideo