Wybór elementów do wyświetlenia

 Przeglądarka biblioteki ma wiele funkcji porządkowania widoku poprzez chowanie zasobów, które nie spełniają określonych wymagań użytkownika. Bez względu na liczbę plików multimedialnych, połączone możliwości tych technik mogą zdecydowanie przyspieszyć przeszukiwanie.

Karty lokalizacji

Najistotniejsze jest to, że każda karta lokalizacji odpowiada innemu wyborowi na drzewie zasobów.Tak jak w przypadku kart przeglądarki internetowej, karty lokalizacji można łatwo definiować (klikając ikonę „+” po prawej stronie listy kart) i przydają się do jednoczesnego kontrolowania wielu czynności i obiektów.

Kliknięcie w obrębie drzewa zasobów konfiguruje lokalizację dla aktualnej karty, natomiast kliknięcie innej karty przenosi użytkownika do jej zapisanej lokalizacji na drzewie. Tylko zasoby w obrębie wybranej lokalizacji są wyświetlane w przeglądarce. Jednak jeśli lokalizacja ma podfoldery, ich zawartość zostanie dołączona. Aby zapewnić łatwą obsługę, należy wybrać lokalizację jak najbliżej spodu hierarchii folderu.

Inne elementy sterujące umożliwiające dalsze ograniczenie wyświetlania poprzez odfiltrowywanie określonych zasobów w wybranej lokalizacji. Każda karta lokalizacji zachowuje swój zestaw filtrów, więc każda zmiana ustawień filtrowania wpływa jedynie na aktualną kartę.

Filtrowanie według oceny

Element sterujący Filtruj wg oceny w górnej części biblioteki ukrywa wszystkie zasoby, które nie mają przynajmniej określonej oceny w zakresie od jednej do pięciu gwiazdek (brak gwiazdek oznacza nieoceniony element). Aby użyć filtra, wystarczy kliknąć gwiazdkę oznaczającą minimalną ocenę, która ma być uwzględniona w wyborze. Domyślne ustawienie filtra zapewnia wyświetlanie wszystkich zasobów, bez względu na ocenę.

Instrukcje dotyczące wyłączenia jednocześnie wszystkich filtrów można znaleźć w punkcie Niezamierzone filtrowanie. Aby wyłączyć jedynie filtr oceny, należy kliknąć ostatnią zaznaczoną gwiazdkę lub kliknąć dwukrotnie dowolną gwiazdkę.

Avid Studio image001 Wybór elementów do wyświetlenia

Na tym zbliżeniu zaznaczone są trzy gwiazdki, co oznacza, że wyświetlane są tylko zasoby z ocenami trzech gwiazdek lub więcej. Zostanie kliknięta piąta gwiazdka, co spowoduje ustawienie filtra oceny w taki sposób, że zostaną ukryte wszystkie zasoby, które nie mają pięciu gwiazdek.

Filtrowanie według etykiet

Innym sposobem zawężenia zakresu wyświetlanych zasobów jest filtrowanie według etykiet. Etykiety to słowa kluczowe, które można przypisać do zasobów podczas pracy. Po zdefiniowaniu etykiet można używać je w różny sposób, aby kontrolować zasoby wyświetlane przez przeglądarkę. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Etykiety.

Wyszukiwanie

Avid Studio image002 Wybór elementów do wyświetlenia

W górnej części po prawej stronie biblioteki znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia dalsze filtrowanie wyświetlanych elementów. W trakcie wprowadzania wyszukiwanego wyrażenia przeglądarka na bieżąco aktualizuje widok i pokazuje jedynie elementy, których tekst odpowiada wyszukiwanemu wyrażeniu.

Avid Studio image003 Wybór elementów do wyświetlenia

Nawet jeśli poszczególne wyrażenia są oddzielone spacjami, w przypadku każdego wyrażenia dopuszczalne są dopasowania niepełnych oraz pełnych wyrazów. Lista rozwijana umożliwia sprecyzowanie, czy wyniki wyszukiwania mogą zawierać tylko jedno pasujące wyrażenie, czy wszystkie wprowadzone wyrażenia muszą znaleźć się w wynikach.

Niezamierzone filtrowanie

W razie potrzeby można połączyć ze sobą trzy typy filtrowania. Jeśli jakieś typy filtrowania pozostaną włączone, gdy użytkownik ich nie potrzebuje, prawdopodobnie niektóre zasoby, które powinny być widoczne, będą nadal ukryte. Jeśli nieoczekiwanie nie można znaleźć jakiegoś elementu w przeglądarce, należy sprawdzić, czy filtry są wyłączone.

Przeglądarka zabezpiecza przed wystąpieniem możliwości niezamierzonego filtrowania. W tym celu wyświetla ostrzeżenie o filtrowaniu, które jest widoczne, gdy filtr jest aktywny.

Avid Studio image004 Wybór elementów do wyświetlenia

Ostrzeżenie o filtrowaniu, takie jak przedstawione tutaj, jest wyświetlane w górnej części przeglądarki za każdym razem, gdy filtrowanie jest aktywne. Należy kliknąć ikonę x w prawym rogu, aby wyłączyć od razu wszystkie filtry.

Wybór elementów do wyświetlenia