Etykiety

 Biblioteka umożliwia obsługę dużej liczby plików zasobów. W związku z tym czasami w jednym folderze może znajdować się wiele elementów i ich sprawne przeglądanie może być utrudnione. The Przeglądarka zapewnia wiele sposobów wykluczania niepotrzebnych zasobów z wyników wyświetlania.

Jednym ze sposobów wyświetlania zasobów w przeglądarce jest filtrowanie według etykiet. Etykieta to po prostu wyraz lub krótkie wyrażenie, które może być przydatne jako termin wyszukiwania. Przypisywanie etykiet do multimediów przez użytkownika jest opcjonalne, ale jeśli jest stosowane, stanowi istotną pomoc w zakresie selekcji zasobów do wyświetlenia.

Zarządzanie etykietami i filtrowanie

Zarządzanie etykietami i filtrowanie według etykiet odbywa się na panelu, który pojawia się po kliknięciu przycisku Oznaczanie etykietami w górnej części biblioteki.

Avid Studio image001 Etykiety

Zarządzaj i Filtruj — dwie karty panelu etykiet.

Zarządzaj etykietami

Na karcie Zarządzaj panelu etykiet znajdują się etykiety, które dotychczas zostały zdefiniowane przez użytkownika. Użytkownik może usunąć je z tej listy lub zmienić ich nazwę. Umieszczenie wskaźnika myszy na etykiecie spowoduje wyświetlenie elementów sterowania tych zadań.

Avid Studio image002 Etykiety

Umieszczenie wskaźnika myszy na etykiecie na karcie Zarządzaj powoduje wyświetlenie przycisków Zmień nazwę i Usuń. Kliknięcie etykiety spowoduje zastosowanie tego do wszystkich obecnie zaznaczonych zasobów.

Przycisk Utwórz nową etykietę spowoduje umożliwienie wprowadzenia tekstu w celu wpisania nowego słowa kluczowego. Użytkownik może zdefiniować nieograniczoną liczbę etykiet.

Aby zastosować etykietę do wszystkich obecnie zaznaczonych zasobów w przeglądarce, należy kliknąć nazwę etykiety. Wybranie wiele zasobów do oznaczenia etykietą znacznie usprawnia proces w porównaniu do sytuacji, gdy jednorazowo oznaczony jest pojedynczy element.

Filtrowanie z etykietami

Karta Filtruj panelu etykiet umożliwia ograniczenie zakresu elementów wyświetlanych w przeglądarce. Widok jest aktualizowany automatycznie w chwili zaznaczania i usuwania zaznaczenia etykiet.

Dokładny efekt wybranych opcji zależy od innego elementu sterującego — listy rozwijanej Dopasowanie u dołu karty Filtruj. Ta lista zawiera trzy opcje.

Brak — powoduje wyświetlenie tylko tych zasobów, które nie zawierają żadnej z zaznaczonych etykiet. Jeśli użytkownik ma oznaczony etykietami zestaw zdjęć przedstawiających zwierzęta, zaznaczenie etykiet „pies” i „kot”, a następnie wybranie opcji Brak powinno spowodować ukrycie większości zdjęć zwierzaków.

Częściowe — powoduje wybranie zasobów zawierających dowolne z etykiet, czyli dokładnie tych, które zostaną ukryte przez opcję Brak. Pozostawienie zaznaczenia etykiet „pies” oraz „kot” i zmiana ustawienia na Częściowe spowoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć przedstawiających psy i koty, również tych, na których występują oba zwierzęta. Zdjęcia, które nie zawierają żadnej z etykiet, zostaną ukryte.

Pełne — powoduje wybranie tylko tych zasobów, które zawierają wszystkie etykiety. Gdy będą zaznaczone te same pola, powinny teraz zostać wyświetlone tylko te zdjęcia, na których występuje co najmniej jeden kot oraz co najmniej jeden pies. W przypadku opcji Częściowe zaznaczanie dodatkowych etykiet powoduje zwiększanie liczby wyświetlanych zasobów, zaś w przypadku opcji Pełne — jej zmniejszanie.

Wyłączenie filtrowania etykiet

Aby anulować filtrowanie według etykiet, należy usunąć zaznaczenie wszystkich zaznaczonych etykiet na karcie Filtruj, a następnie wybrać opcję Częściowe lub Pełne z menu Dopasowanie.

Sortowanie etykiet

U dołu karty Filtruj znajduje się lista rozwijana Sortuj wg, zawierająca tylko dwie opcje do wyboru: „Abc”, powodującą posortowanie etykiet w porządku alfabetycznym, oraz „Związek”, powodującą posortowanie etykiet malejąco według popularności w zestawie obecnie wyświetlanych zasobów. W przypadku drugiej opcji etykiety będą sortowane ponownie za każdym razem, gdy jedna z nich zostanie zaznaczona lub odznaczona.

Sztuka oznaczania etykietami

Nie ma jedynej właściwej metody używania etykiet. Najlepszym sposobem ich używania (jeśli użytkownik z nich korzysta) jest sposób, który zapewnia użytkownikowi największą skuteczność działania. Istotne jest natomiast to, aby etykiety były nadawane w spójny sposób. Im bardziej skrupulatne i systematyczne jest oznaczanie multimediów etykietami, tym będą one bardziej przydatne dla użytkownika.

W związku z tym, że zamierzeniem jest szybkie odszukanie danego zasobu, gdy użytkownik go potrzebuje, etykiety powinny być wybierane w odpowiedni sposób, tak jak wyrażenia wyszukiwania. W przypadku zdjęć rodzinnych etykiety mogą zawierać imiona osób występujących na każdym zdjęciu. W przypadku filmów wideo z wakacji prawdopodobnie przydatne będą etykiety zawierające nazwy odwiedzanych miejsc.

Terminy wideograficzne („podwójny”, „sylwetka” „na zewnątrz”) mogą również z powodzeniem pełnić rolę etykiet, ułatwiając wyszukiwanie zasobów, które spełniają określone wymagania konstrukcyjne lub twórcze.

Etykiety