Przeglądarka

Jest to obszar, w którym wyświetlane są zasoby multimedialne biblioteki: materiały wideo, audio, zdjęcia, projekty, kolekcje oraz elementy kreatywne, które są dostępne dla użytkownika i mogą być użyte w projektach filmów i płyt. Elementy są wyświetlane w formie listy zapisów tekstowych lub jako siatka ikon. Wizualne typy zasobów jako ikony wykorzystują obrazy miniatur, a inne typy wykorzystują symbole graficzne.

Biblioteka nie byłaby zbyt pomocna, gdyby przeglądarka wyświetlała jednocześnie wszystkie zasoby. Właśnie dlatego jest ona wyposażona w wiele elementów sterujących, które pozwalają wyeliminować elementy, które nie odpowiadają określonym wymaganiom użytkownika.

Miniatury, szczegóły, pokaż sceny

 Każdy zasób jest wyświetlany w przeglądarce w jednym z dwóch formatów, w zależności od wybranego widoku. W związku z tym, że ikony widoku miniatur oraz zapisów tekstowych widoku szczegółów reprezentują te same zasoby, mają one pewne cechy wspólne. Na przykład menu kontekstowe zasobów jest takie samo, bez względu na używaną reprezentację.

Podobnie standardowe zasoby multimedialne (materiały wideo, audio i zdjęcia) oraz Efekty dźwiękowe w sekcji Elementy kreatywne po dwukrotnym kliknięciu w dowolnym widoku otwierają odpowiedni edytor korekcji multimediów. Edytory korekcji są również dostępne z poziomu osi czasu projektu, ale w przypadku zastosowania do zasobów biblioteki, zostaną one dodane do wszelkich przyszłych projektów, które je obejmują.

Szczegóły

W widoku szczegóły każdy zasób jest przedstawiony jako jedna linia na liście zapisów tekstowych. W widoku miniatur zasób pojawia się jako obraz miniatury (w przypadku wizualnych typów multimediów) lub jako ikona graficzna.

Avid Studio image001 Przeglądarka Aby przełączyć przeglądarkę na widok szczegółów, należy kliknąć ikonę na przycisku widoku szczegółów w dolnej części biblioteki. Strzałka przy przycisku otwiera panel, w którym można wybrać kolumny do uwzględnienia w zapisach tekstowych. Oto kolumny dostępne do uwzględnienia: Nazwa, Rozmiar pliku, Typ pliku, Data, Etykiety, Ocena i Czas trwania.

Avid Studio image002 Przeglądarka

W widoku Szczegóły każdy zasób jest wyświetlany jako jednowierszowy zapis tekstu. Lista rozwijana przy przycisku widoku Szczegóły umożliwia wybór kolumn, które mają się pojawić. Na tej ilustracji „zwierzęta” i „sceneria” są nazwami folderów w sekcji Wszystkie multimedia biblioteki.

Miniatury

Avid Studio image003 Przeglądarka Przycisk z lewej strony przycisku widoku szczegółów umożliwia wybór widoku miniatur, w którym zasoby są reprezentowane ikonami, a nie tekstem. Strzałka przy przycisku otwiera panel, w którym można wybrać dodatkowe dane do przedstawienia w związku z każdą ikoną. Oto dostępne opcje: Tekst, Wskaźnik etykiety, Wskaźnik kolekcji, Oceny i Wskaźnik korekcji.

Oprócz tych opcjonalnych elementów sterujących, jeśli wskaźnik myszy znajdzie się na ikonie, pojawi się przycisk info. Kliknięcie przycisku spowoduje otwarcie panelu informacji w dolnej części widoku przeglądarki.

Avid Studio image004 Przeglądarka

Gdy wskaźnik myszy znajduje się na ikonie zasobu biblioteka, pojawi się przycisk Info (w prawym górnym rogu).

Avid Studio image005 Przeglądarka W dolnym lewym rogu większości ikon zasobów wyświetlany jest przycisk podglądu , standardowy trójkątny symbol odtwarzania w kółku. W kompaktowej wersji biblioteki (używanej w edytorze projektów i edytorach niektórych multimediów, podgląd jest wyświetlany na karcie Źródło zintegrowanego odtwarzacza. W głównej bibliotece podgląd odbywa się w oddzielnym oknie odtwarzacza. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Podgląd biblioteki.

Avid Studio image006 Przeglądarka W każdej wersji biblioteki kliknięcie przycisku podglądu z naciśniętym klawiszem Alt udostępni mini-podgląd samej ikony zasobu. W przypadku multimediów wideo i audio użytkownik może uzyskać podgląd na zasadzie ręcznej kontroli za pomocą suwaka, który pojawia się pod miniaturą, gdy wskaźnik myszy znajduje się na ikonie.

Avid Studio image007 Przeglądarka Pokaż sceny

W przypadku plików wideo ten przycisk zmieni się na Widok sceny. Sceny są zarządzane przez odtwarzacz biblioteki. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Podgląd biblioteki.

Opcjonalne elementy sterujące

Opcjonalne wskaźniki i przyciski na ikonie zasobu pozwalają uzyskać informacje na temat zasobu bez konieczności zagłębiania się w temat.

Avid Studio image008 PrzeglądarkaTekst: Podpis pod ikoną jest aliasem biblioteki dla zasobu, który można dostosować za pomocą polecenia menu kontekstowego Edytuj podpis dla dowolnego zasobu. Nie musi to być nazwa pliku zasobu (która jest pokazana na etykiecie).

Avid Studio image009 Przeglądarka Wskaźnik etykiety: Niższy z dwóch symboli na dole po prawej stronie miniatury pojawia się, jeśli do zasobu są przypisane jakieś etykiety.Należy umieścić wskaźnik myszy na wskaźniku, aby wyświetlić menu, w którym pokazane są istniejące etykiety zasobu. Po umieszczeniu wskaźnika na nazwie etykiety w tym menu, pojawi się przycisk usuwania. Należy kliknąć ten przycisk, aby usunąć etykietę. Należy kliknąć opcję usuń wszystkie w dolnej części menu, aby wyczyścić wszystkie etykiety z zasobu.

Avid Studio image010 Przeglądarka Wskaźnik kolekcji: Obecność tej ikony nad wskaźnikiem etykiety, oznacza, że zasób został dołączony do jednej lub kilku kolekcji. Aby sprawdzić do których, należy umieścić wskaźnik myszy na ikonie. Tak jak w przypadku menu wskaźnika etykiety, przycisk usuwania pojawia się w chwili umieszczenia wskaźnika myszy na każdej nazwie kolekcji. Należy kliknąć go, aby usunąć dany zasób z kolekcji. Polecenie usuń wszystkie spowoduje usunięcie zasobu z wszystkich kolekcji, w których występuje.

Avid Studio image011 Przeglądarka

Elementy sterujące ocen są wyświetlane po lewej stronie miniatury (lub ikony graficznej, w zależności od typu multimediów). U góry po prawej stronie znajduje się przycisk Informacje. Wskaźnik korekcji również znajduje się w górnym prawym rogu, ale w obrębie miniatury.

Oceny: Wiersz gwizdek nad górnym lewym rogiem ikony umożliwia ocenienie zasobu. Jeśli żadna gwiazdka nie jest podświetlona, zasób jest traktowany jako nieoceniony. Aby ustalić ocenę zasobu lub grupy zasobów, należy kliknąć odpowiednią gwiazdkę na wskaźniku (aby usunąć ocenę, należy kliknąć dwukrotnie pierwszą gwiazdkę) lub wybrać ustawienie w podmenu kontekstowym Zastosuj ocenę.

Wskaźnik korekcji: Biblioteka umożliwia zastosowanie „odwracalnych” filtrów korekcji obrazu i dźwięku w zasobach multimedialnych biblioteki. Oznacza to, że oryginalny plik nie zostanie zmodyfikowany. Typy korekcji, które zostały zastosowane do zasobu oraz parametry, które zostały użyte do sterowania nimi, są przechowywane w bazie danych biblioteki. Wskaźnik korekcji pojawia się na wszystkich zasobach, w których zostały zastosowane korekcje.

Przeglądarka