Podgląd biblioteki

Większość typów zasobów biblioteki obsługuje podgląd w przeglądarce. Właściwości przedstawia przycisk podglądu na ikonie zasobu oraz obecność polecenia Pokaż podgląd w jego menu kontekstowym.

Należy również pamiętać, że większość typów zasobów można przeglądać na samej ikonie, używając kombinacji Alt-kliknięcie na przycisku odtwarzania.

Odtwarzacz biblioteki

Kliknięcie przycisku podglądu w dolnym lewym rogu ikony zasobu spowoduje załadowanie elementu do odtwarzacza biblioteki w celu uzyskania podglądu.

Avid Studio image001 Podgląd biblioteki

Podgląd klipu wideo w oknie odtwarzacza biblioteki. Elementy sterowania odtwarzaniem znajdują się na dole, począwszy od przycisku pętli znajdującej się skrajnie po lewej stronie oraz kółka przewijania. Trzeci przycisk w grupie pięciu przycisków strzałek uruchamia odtwarzanie. Dwa przycisku po obu stronach umożliwiają przechodzenie od zasobu do zasobu w folderze biblioteki.

W górnej części odtwarzacza wyświetlana jest aktualna pozycja wyświetlania. W dolnej części znajduje się pasek narzędzi elementów sterujących odtwarzania oraz przyciski funkcyjne.

Elementy sterujące odtwarzaniem

Pierwszym przyciskiem sterowania odtwarzaniem jest przycisk pętli, który umożliwia ciągłe odtwarzanie elementu multimedialnego. Następnie znajduje się kółko przewijania, które umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością odtwarzania, poprzez przeciąganie elementu sterującego do przodu lub do tyłu.

Środkowy przycisk odtwarzania znajduje się w grupie pięciu elementów sterujących ze strzałkami rozpoczyna podgląd zasobu wideo lub audio. Dwa przycisku po jego obu stronach umożliwiają przejście od wyświetlanego zasobu do innego zasobu w folderze. W przypadku podglądu zdjęcia przycisk odtwarzania nie pojawia się. Dostępne są jedynie przyciski nawigacji.

Należy kliknąć przycisk wyciszenia po prawej stronie elementów sterowania odtwarzaniem, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk powiązany z klipem. Suwak głośności pojawi się obok przycisku wyciszania, gdy zostanie umieszczony na nim wskaźnik myszy.

Przyciski funkcji

Avid Studio image002 Podgląd biblioteki Niektóre przyciski w ostatniej grupie w dolnej części odtwarzacza pojawiają się jedynie z określonymi typami zasobów. Plik wideo korzysta z wszystkich czterech typów, w kolejności przedstawionej i omówionej w tym miejscu.

Pokaż sceny: Ten przycisk uruchamia tryb, w którym w przeglądarce wyświetlana jest oddzielna ikona lub zapis tekstu dla każdej sceny w pliku wideo. (Tak jak zostało to wyjaśnione w punkcie Wykrywanie scen wideo, najogólniej rzecz ujmując scena jest częścią pliku wideo.)

Gdy opcja wykrywania scen jest aktywna, sąsiadujący przycisk Otwórz w Media Editor zostanie usunięty i będzie zastąpiony przyciskiem Podziel scenę. Zamiast tego użytkownik może definiować własne sceny, jak również skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania scen.

Otwórz w Media Editor: Plik multimediów jest otwierany do edycji w edytorze korekcji odpowiednim dla swojego typu.

Pełny ekran: Podgląd jest pokazywany w specjalnym oknie na pełnym ekranie, z własnym podstawowym zestawem elementów sterowania odtwarzaniem. Aby zamknąć wyświetlanie w trybie pełnoekranowym, należy kliknąć przycisk zamknij w górnym prawym rogu okna lub nacisnąć klawisz Esc.

Informacje: Ten przycisk umożliwia przełączanie pomiędzy widokami informacji oraz odtwarzania. Widok informacji można otworzyć bezpośrednio, klikając przycisk Informacje na ikonie zasobów multimedialnych w przeglądarce.Zasoby audio nie posiadają oddzielnego widoku odtwarzania, ale zamiast tego w widoku informacji wyświetlone są pełne elementy sterowania przewijaniem.

Avid Studio image003 Podgląd biblioteki

W tym przypadku w widoku informacji odtwarzacza wyświetlane są dane dotyczące zasobu biblioteki — zdjęcia. Należy kliknąć ponownie przycisk Informacje, aby wrócić do widoku odtwarzania.

Podgląd biblioteki