Karty lokalizacji

Edycja projektu wideo obejmuje koordynację różnych multimediów oraz innych zasobów, którymi dysponuje użytkownik. Podczas pracy użytkownik wielokrotnie przeszukuje różne części biblioteki, które są związane z projektem. Oczywiście od czasu do czasu zmianie ulegną również opcje przeglądania i filtrowania — jest to uzależnione od przeglądanego materiału.

Tak jak w przypadku przeglądarki internetowej z wierszem kart, które umożliwiają sprawne przechodzenie pomiędzy wieloma otwartymi stronami, tak również w bibliotece można w trakcie pracy utworzyć i skonfigurować karty lokalizacji. Karty umożliwiają bezpośrednio dostęp do każdej z różnych lokalizacji, w których użytkownik obecnie pracuje.

Avid Studio image001 Karty lokalizacji

W tym miejscu trzy karty zapewniają dostęp do multimediów wymaganych przez różne części projektu płyty. Wskaźnik myszy znajduje się w pozycji, która umożliwia utworzenie nowej karty. Aby zamknąć kartę, należy kliknąć ikonę x po prawej stronie podpisu karty.

Aby ustawić lokalizację aktualnej karty, należy kliknąć nazwę na drzewie zasobów.Zmiany wyświetlania i filtrowania opcji, gdy karta jest aktywna, są zachowywane pomiędzy czynnościami dostępu.

Karty lokalizacji