Drzewo zasobów

Pełna gama zasobów biblioteki jest zorganizowana w formie drzewa folderów, którego struktura i ogólne zasady użycia są takie same jak w przypadku systemów plików obsługiwanych w Eksploratorze Windows. Po wybraniu lokalizacji na drzewie zasobów nazwa folderu pojawia się na podpisie aktywnej karty lokalizacji, a jego zawartość zostanie wyświetlona w sąsiadującej przeglądarce.

Avid Studio image001 Drzewo zasobów

W pokazanej głównej bibliotece drzewo zasobów znajduje się w lewym oknie przestrzeni roboczej. W widoku kompaktowym biblioteki używanym przez narzędzia do edycji projektów i multimediów programu Avid Studio, drzewo zasobów zastępuje listę rozwijaną w aktywnej karcie.

Cztery główne sekcje drzewa zasobów to Wszystkie multimedia (wideo, audio, zdjęcia); Projekty (projekty filmów i płyt użytkownika w programie Avid Studio); Kolekcje (niestandardowe grupy zasobów); oraz Elementy kreatywne (dodatkowe multimedia, takie jak tytuły i efekty). Te sekcje zostały wraz z powiązanymi podsekcjami zostały szczegółowo omówione w punkcie Koncepcja biblioteki.

Menu Grupuj wg

Avid Studio image002 Drzewo zasobów W wierszu nagłówka sekcji Wszystkie multimedia znajduje się małe menu rozwijane z opcjami umożliwiającymi sterowanie sposobem grupowania elementów w każdej podsekcji.

W przypadku grupowania według folderu (domyślnie), struktura folderu odpowiada rzeczywistym katalogom na dysku twardym, napędzie flash lub innym urządzeniu do przechowywania plików. Niektóre foldery standardowe są dołączone domyślnie. Kolejne można dodawać w miarę potrzeby przy użyciu systemu obserwowanych folderów. Grupowanie według folderu jest przedstawione w głównej bibliotece, która została pokazana powyżej.

W przypadku używania innego grupowania, według oceny, według daty lub według typu pliku, wyświetlany jest dokładnie taki sam zasób plików, jak w podsekcji grupowanej według folderu. Jednak pliki te nie są klasyfikowane według folderów systemu plików, w których są przechowywane — są one natomiast grupowane w ramach drzewa zasobów jako „wirtualne foldery”, zgodnie z wybraną właściwością.

Na przykład grupowanie według oceny powoduje podzielenie każdej podsekcji na sześć wirtualnych folderów. W pięciu z nich wyświetlane są pliki multimedialne z przypisanymi ocenami (gwiazdkami), a w szóstej znajdują się elementy, które nie zostały jeszcze ocenione. Więcej informacji na temat ocen plików oraz ich wykorzystania można znaleźć w sekcji Przeglądarka.

Avid Studio image003 Drzewo zasobów

Główna biblioteka z wybranym grupowaniem Wg daty w sekcji Wszystkie multimedia drzewa zasobów. Foldery dolnego poziomu drzewa zasobów są wyświetlane w przeglądarce (po prawej). Każdy z tych „wirtualnych” folderów reprezentuje wszystkie zdjęcia, który daty plików przypadają w określonym miesiącu.

Na powyższej ilustracji podsekcja Zdjęcia sekcji Wszystkie multimedia jest pogrupowana według typu pliku. Foldery wirtualne mają nazwy takie jak bmp, gif i jpg – jeden wirtualny folder dla każdego popularnego rozszerzenia pliku w plikach multimedialnych podsekcji.

W przypadku grupowania według daty foldery reprezentują rok utworzenia pliku. W takich folderach pliki są następnie grupowane według miesiąca.

Grupowanie w innych podsekcjach

Sekcje Projekty i Elementy kreatywne drzewa zasobów również posiadają menu grupuj wg, w związku z czym sekcje mogą znajdować się w różnych trybach grupowania. Polecenia menu są takie same jak opisane powyżej dla sekcji Wszystkie multimedia, z wyjątkiem opcji według typu pliku, która nie jest potrzeba i nie występuje.

Przycisk dodawania kolekcji

Avid Studio image004 Drzewo zasobów W sekcji Kolekcje nie występuje menu grupuj według. Ten przycisk na nagłówku sekcji umożliwia utworzenie nowej Kolekcji.

Drzewo zasobów