Koncepcja biblioteki

Biblioteka Avid Studio umożliwia zarządzanie i efektywne korzystanie z pełnej puli multimediów i innych zasobów, które są dostępne do wykorzystania w projektach użytkownika.

Co tak naprawdę znajduje się w bibliotece?

Pełny zakres zasobów, które można wykorzystać do swoich projektów jest podsumowany w czterech podstawowych sekcjach drzewa zasobów. Każda sekcja składa się z bardziej specjalistycznych podsekcji.

Sekcja Wszystkie multimedia zawiera standardowe pliki multimedialne znajdujące się w systemie, pogrupowane w podsekcjach Zdjęcia, Wideo i Audio. Obsługiwanych jest wiele standardowych typów plików. Cel czwartej podsekcji Brakujące multimedia, został opisany poniżej.

Sekcja Projekty to własne projekty filmów i płyt użytkownika w programie Avid Studio, z podsekcjami o odpowiednich nazwach. Projekt można otworzyć bezpośrednio z biblioteki i rozpocząć jego edycję. Można również dodać go do osi czasu innego projektu, aby pełnił funkcję zwykłego klipu.

Kolekcje to niestandardowe grupy zawierające multimedia biblioteki. Im więcej czasu użytkownik poświęci zarządzaniu multimediami, tym prawdopodobniej więcej będzie korzystać z kolekcji. Mogą one pełnić funkcję elementów zastępczych podczas pracy lub służyć do celów klasyfikacji i selekcji multimediów do późniejszego wykorzystania. Kolekcje mogą być generowane automatycznie, ale większość z nich jest tworzonych przez użytkownika. Obsługiwane są również kolekcje o strukturze hierarchicznej. Kolekcje najwyższych poziomów w hierarchii są używane jako podsekcje sekcji Kolekcje.

Avid Studio image001 Koncepcja bibliotekiOtwarta sekcja Elementy kreatywne, zawierająca podsekcje, jest przedstawiona na ilustracji po prawej stronie. Każdy z elementów jest albo efektem specjalnym ( Efekty i Przejścia) lub specjalnym typem multimediów (pozostałe). Program Avid Studio zawiera gotowe do użycia kolekcje, które nie są chronione prawami autorskimi, wszystkich siedmiu typów.

Przechowywanie zasobów biblioteki

Każdy z zasobów w bibliotece — każdy klip, dźwięk, przejście itp. — odpowiada plikowi w lokalnym miejscu przechowywania lokalnego systemu komputerowego. Biblioteka nie zawiera tych plików i nigdy ich nie modyfikuje, chyba że zostanie wydane określone polecenie. Biblioteka natomiast zawiera nazwy, lokalizacje i właściwości tych plików w wewnętrznej bazie danych. Przechowywane informacje obejmują również etykiety i oceny, którymi zostały oznaczone określone elementy oraz parametry wszelkich zastosowanych filtrów korygujących.

Baza danych

Pliki, które wchodzą w skład bazy danych biblioteki są przechowywane w folderze z dostępem na poziomie pojedynczego użytkownika, a nie na zasadzie ogólnego dostępu w systemie Windows. Jeśli program Avid Studio na danym komputerze jest używany przez wielu użytkowników posiadających indywidualne nazwy logowania, dla każdego użytkownika zostanie utworzona oddzielna biblioteka.

Brakujące multimedia

Czynności takie jak dodawanie, usuwanie i zmienianie nazwy zasobów biblioteki są czynnościami bazodanowymi, które nie mają wpływu na same pliki multimedialne. W przypadku usunięcia zasobu z biblioteki opcja w oknie potwierdzenia umożliwia wykonanie kolejnego działania i usunięcie również rzeczywistego pliku, ale ta opcja jest domyślnie wyłączona. Taką czynność należy wykonać samodzielnie.

Avid Studio image002 Koncepcja biblioteki Tym samym, gdy plik zostanie usunięty lub przeniesiony w Eksploratorze Windows lub innej aplikacji poza programem Avid Studio, zapis w bazie danych dla tego pliku będzie nadal istnieć. W związku z tym, że biblioteka nie może uzyskać dostępu do pliku, do pliku zostanie dodana grafika błędu. Jeśli plik nadal istnieje, ale został przeniesiony do innego folderu lub na inne urządzenie, w łatwy sposób można powtórzyć powiązanie go w bibliotece. Należy kliknąć dwukrotnie element, aby pojawiło się standardowe okno dialogowe Otwórz plik, za pomocą którego można wskazać nową lokalizację pliku.

Aby sprawdzić, czy w bibliotece nie ma brakujących plików, należy przejść do specjalnej podsekcji Wszystkie multimedia Ø Brakujące multimedia sekcji drzewa zasobów.

ð Drzewo zasobów

ð Kolekcje

ð Zarządzanie zasobami biblioteki

ð Przeglądarka

ð Podgląd biblioteki

Koncepcja biblioteki