Tommelfingerregler for Videoredigering

Her følger noen retningslinjer som kan være til hjelp ved redigering av filmen din. Selvfølgelig finnes det ingen absolutte regler, spesielt ikke dersom verket ditt er humoristisk eller eksperimentelt.

·     Ikke sett sammen scener hvor kameraet er i bevegelse. Panorering, zooming og andre scener med bevegelse bør alltid separeres av statiske scener.

·     Scener som følger hverandre bør være fra forskjellige kameravinkler. Kameravinkelen bør variere med minst 45 grader.

·     Sekvenser med ansikter bør alltid filmes skiftevis fra varierte synsvinkler.

·     Skift perspektiv ved filming av bygninger. Når du har liknende scener av samme type og størrelse, bør bildediagonalen skifte mellom foran til venstre og bak til høyre og omvendt.

·     Foreta klipp når personer er i bevegelse. Seeren vil distraheres av den pågående bevegelsen, og klippet går nærmest upåaktet hen. Med andre ord, du kan klippe til et avstandsbilde midt i en bevegelse.

·     Foreta harmonerende klipp, unngå visuelle motsetninger.

·     Jo mindre bevegelse det er i en scene, desto kortere bør den være. Scener med raske bevegelser kan vare lenger.

·     Avstandsbilder har mer innhold, så de bør også vises lenger.

Å ordne videosekvensene dine sammen på en veloverveid måte ikke bare muliggjør bestemte effekter, men lar deg også overbringe budskap som ikke kan eller ikke bør uttrykkes med bilder. Det er hovedsakelig seks måter å overbringe budskap gjennom klipping på:

Assosiative klipp

Scener settes sammen i en bestemt rekkefølge for å utløse assosiasjoner hos seeren, men det faktiske budskapet vises ikke. Eksempel: En mann vedder på hester, og i neste scene er han hos bilforhandleren på utkikk etter en dyr bil.

Parallelle klipp

To hendelser vises parallelt. Filmen hopper fram og tilbake mellom de to hendelsene; å gjøre scenene kortere og kortere mot slutten er en måte å øke spenningen på til den når toppen. Eksempel: To forskjellige biler kjører fra hver sin retning mot det samme krysset.

Kontrastklipp

Filmen klipper med hensikt fra en scene til en annen, svært forskjellig scene, for å øke kontrasten for seeren. Eksempel: En turist som ligger på stranden, den neste scenen viser sultende barn.

Erstatningsklipp

Hendelser som ikke kan eller bør vises erstattes av andre hendelser (et barn blir født, men i stedet for en barnefødsel ser vi en blomst som blomstrer).

Årsak og Virkningsklipp

Scener relateres til hverandre i kraft av årsak og virkning; uten den første scenen ville den neste være uforståelig. Eksempel: En mann krangler med sin kone, og i den neste scenen ender han opp med å sove under en bro.

Formelle klipp

Scener med variert innhold kan settes sammen dersom de har noe til felles, for eksempel de samme formene, fargene, bevegelsen. Eksempel: En krystallkule og jorden; en gul regnjakke og gule blomster, en dalende fallskjermhopper og en dalende fjær.

Tommelfingerregler for Videoredigering