Tittel

Tittelen skal være informativ, beskrive innholdet i filmen, og vekke interesse. Hvis den også har en slående vending, er det ikke helt dårlig.

Når det kommer til presentasjon, gir Tittelredigering deg et nesten ubegrenset virkefelt for kreative og visuelle utfoldelser. Det er et sted i produksjonen hvor du ikke er bundet til de aktuelle opptakelsenes realiteter, så du kan la fantasien få fritt løp.

Selvfølgelig er det ultimative målet å kommunikere, det grunnleggende holder ofte i lengden. For eksempel er det mer sannsynnlig at en tittel skrevet i en skrifttype med store leservennlig bokstaver, får sitt budskap igjennom, enn en som er overpyntet eller altfor lang.

Tittelfarger

De følgende kombinasjonene av bakgrunn og tekst er lette å lese: hvit/rød, gul/sort, hvit/grønn. Vær varsom med hvite titler på en sort bakgrunn. Enkelte videosystemer er ikke i stand til å takle kontrastforhold på over 1:40 og kan ikke gjengi slike titler med detaljer.

Tid på Skjermen

Som tommelfingerregel bør tittelen være på skjermen lenge nok til at den kan leses to ganger. Regn med omlag 3 sekunder for en tittel med ti tegn. Regn med enda et sekund for hvert 5. tegn i tillegg.

“Funnet” tittel

Ved siden av postproduksjonstitler, skaper også naturlige titler som retningsskilt, veiskilt eller forsider fra lokale aviser interessante muligheter.

Tittel