Tekst og tekstinnstillinger

På tross av det grafiske raffinementet i Tittelredigering er i mange tilfeller den største grunnen til å bruke titler, den teksten de inneholder. Redigeringen tilbyr derfor flere spesialiserte valg for å hjelpe deg med å sikre at du kan få din tekst til å se ut akkurat slik du ønsker det. Testoperasjonene vi vil se på under inkluderer:

·     Redigere teksten

·     Forandre skrifttype, størrelse og stil

·     Innstill tekstjustering og flyt

·     Kopiere og lime tekstegenskaper

De områdene av Tittelredigeringen som er av størst interesse i tekstarbeide er Redigerings Vindu og Tekstinnstillings-panelet. Ved utforming av et tekstlag kommer 066T_Ch07_TEPresetLooks.htm i Forhåndsinnstillingsvalg og Stilinnstillings -panelet også på banen.

Tekstendringsmodus

Som beskrevet annet steds, må du være nøye med å klikke på kanten og ikke et sted inni kontrollframen, når du drar i et tekstlag, for å unngå å sette laget i tekstendrings-modus, ved en feiltakelse. For operasjonene som er beskrevet her, derimot, er tekstredigerings-modusen nøyaktig det vi vil oppnå. I et nylaget tekstlag er tekstredigerings-modusen allerede klar til bruk: du kan begynne å taste inn med det samme, og på den måten erstatte standardteksten.

Aktiver endring i et allerede eksisterende lag ved å klikke hvor som helst inni kontrollframen. Tekstredigerings-modus blir aktiv og – for å spare deg for et ofte påkrevd trinn – blir all eksisterende tekst i laget automatiske valgt. Som vanlig er valgt tekst indikert ved utheving.

Avid Studio image001 Tekst og tekstinnstillinger

Et tekstlag med all tekst valgt. Fra venstre til høyre bestemmer tekstredigeringskontroller i toppmenyen over bokstavstil (fet, skråstilt, understreking); tekstjustering og tekstflyt; og bokstavtype og størrelse. I tekstredigerings-modus har muspekeren over laget en “I-bjelke” som vist her.

Endre selve teksten ganske enkelt ved å starte med å skrive inn. Den uthevede teksten fjernes og teksten du skriver inn tar dens plass. Etter som du skriver blir det aktuelle innsetnings-punktet (stedet i teksten hvor de nye bokstavene blir satt inn) indikert med en loddrett linje.

Hvis du vil legge til ny tekst uten å miste det som allerede var der, klikker du på det ønskede innsettingspunktet etter at du har satt laget i endringsmodus, eller bruker piltastene til å manøvrere innsetningspunktet som ønsket.

Avid Studio image002 Tekst og tekstinnstillingerDu kan også utheve (og dermed også erstatte) kun en del av teksten før du begynner å skrive: trekk musen hen over bokstavene, eller hold nede Shift mens du bruker pil-tastene. Du kan også trippelt-klikke for å velge all teksten i et lag eller dobbelt-klikke på et ord for å velge kun det ene ordet. Til sist, hvis du ønsker å velge all tekst i laget igjen, kan du bruke musen eller piltastene som nettopp beskrevet, eller bruke standard hurtigtast CTRL+A.

Tekstinnstillings-panelet

Det øverste Innstillings-underpanelet er denne gruppen av kontroller til endring og utforming av innholdet i det pågjeldende tekstlaget.

Å bruke tekstfeltet

I de tilfellene hvor teksten i Redigeringsvinduet er vanskelig eller umulig å få til å endre, gir tekstfeltet i panelet en annen praktisk måte å velge og endre teksten din på. Dette er hva du skal gjøre hvis teksten er ute av skjermen ved markørens posisjon, som hender noen ganger når vi har å gjøre med Animasjoner. Tekstfeltet utvider seg så du har mulighet for å skrive på opp til tre linjer, og så kommer det frem et rullefelt hvis du skriver mer, og har bruk for fler linjer.

Stilsett uthevet tekst

De fleste av Tittelredigerings tekstkontrollene er sannsynligvis kjente for deg, fra bruk av liknende kontroller i andre programmer. De som påvirker bare den uthevede teksten er disse:

Avid Studio image003 Tekst og tekstinnstillingerStilsetting av tekst: For å velge eller fravelge fet, skråstilt eller understreket egenskap på uthevet tekst, bruk de avlange knappene i toppmenyen, eller standard tastaturgjenveier, Ctrl+B, Ctrl+I og Ctrl+U. Knappene lyser opp når de respektive stil-valgmulighetene er aktive.

Bokstavtype: Dine titler er det perfekte stedet å eksperimentere med fantasifulle skjermbokstaver, så du vil sannsynligvis bruke nedtrekkslisten ganske ofte. Hvis du har mange skrifttyper i ditt system kan listen bli ganske lang. For lettere navigering kan du trykke den første bokstaven i skriftnavnet og det vil ta deg rett til den tilsvarende alfabetiske plasseringen i listen. Klikk på den skrifttypen du ønsker, eller flytt til navnet ved å bruke opp- og nedpils-tastene og trykk Enter.

Avid Studio image004 Tekst og tekstinnstillinger

For å velge en skrifttype, åpne nedtrekkslisten og klikk på den du ønsker. Skrifttypen blir bare lagt til den aktuelle uthevede teksten.

Avid Studio image005 Tekst og tekstinnstillingerSkriftstørrelse: Tittelen gir flere metoder til å innstille skriftstørrelsen. Du kan sette inn en ny verdi direkte i skriftstørrelses-endringsfeltet (opptil 360, eller bruke nedtrekkslisten ved siden av til å vise en liste med forskjellige størrelser. Videre mot høyre, forandre forminsk skrift og forstørr skrift størrelsen i intervaller som utvider seg ettersom skriftstørrelsen øker.

Kopiere og lime tekststiler

I både tekst- og formlag, finner du Kopier egenskaper og Sett inn egenskaper innholdsmenydelene ved å høyreklikke på en kontrollramme i Redigeringsvinduet. De lar deg kopiere Stiler fra ett lag til et annet uten å skulle åpne Stilseksjonen i Forhåndsinnstillings-valg

I forhold til tekst, reproduserer også denne operasjonen skrifttypen, størrelsen og stilen fra et tekstlag til et annet, og virker også på delvise utvalg inne i et tekstlag.

Tekstjustering

Avid Studio image006 Tekst og tekstinnstillingerI titler med flere linjer med tekst, stiller Tittelredigering til rådighet en standard-meny med justeringsvalg. Standard for nye tekstlag er sentrert justering (Midtstill i nedtrekkslisten), hvor hver separate linje blir horisontalt sentrert på den tilgjengelige plassen. Tilleggsvalgene gir mulighet for Venstrejustering, høyrejustering og justering.

Tekstflyt

Avid Studio image007 Tekst og tekstinnstillingerFor å imøtekomme de forskjellige samlingene med forskjellige språk, med tanke på retningen som linjer med tekst blir skrevet i, og for maksimal grafisk designfleksibilitet, har Tittelredigeringen en meny med åtte tekstflytvalg. Disse valgene, som virker i fellesskap med valgene, som tidligere beskrevet, påvirker ikke bare måten teksten blir vist på, men også betydningen av standardtaster som Home og End.

Utforming av Stiler

Avid Studio image008 Tekst og tekstinnstillingerAvid Studio image008 Tekst og tekstinnstillingerSom forklart i Forhåndsinnstillings-stiler kan utseendet på tekst- og formlag bli overført av applikasjonen til Stiler i Forhåndsinnstillings-valg. I et delvis uthevet tekstlag, påvirker en stil bare den uthevede teksten. I prinsippet kan hver individuell bokstav i tittelen din bli gitt sin egen Stil.

Tekst og tekstinnstillinger