Stil innstillinger

Innstillingsfeltet gir adgang til Stilinnstillinger, hvor du kan utforske, modifisere, legge til eller slette de individuelle detaljlagene som er lagt over for å generere en spesiell stil.

Avid Studio image001 Stil innstillinger

Klikk på ‘utseendeinnstillinger’-pilen på innstillingspanelet for å åpne et underpanel hvor utseendet for et lag kan redigeres. Ved siden av navnet på den valgte forhåndsinnstillingen (‘Blå bevel’) finnes tre knapper for å lage nye detaljlag. Redigeringspanelet for overflatedetaljer er åpent; under dette er panelene for Kant 1 og Skygge 1 lukket.

Det finnes tre typer detaljlag: overflate, kant og skygge. De tre typene skiller seg ikke fra hverandre i innstillingene de støtter, men i standard posisjonen, som de blir satt inn i lagstabelen på. Med mindre de eksplisitt blir dratt ut av posisjon, vises alltid overflatedetaljer på toppen av laglisten, etterfulgt av kanter, og til sist skygger. Etter at alle detaljer har blitt laget, kan det derimot bli dratt opp eller ned i lagstabelen som ønsket.

Avid Studio image002 Stil innstillinger

Overflate, kant og skygge: En ny overflatedetalj (øverst til venstre) er lagt til over det øverste eksisterende overflatelaget; nye kant- og skyggedetaljer blir lagt til under det nederste laget i hver deres type.

Egenskapene til de individuelle detaljlagene kan modifiseres ved hjelp av kontroller på nedtrekkbare endrepaneler i Stilredigering.

De følgende detalj-egenskapene er til rådighet:

·     Forskyving X og Forskyving Y: Disse gliderne innstiller posisjonen i detaljlaget, i forhold til til den normale posisjonen på tekst eller grafikk, som Stilen er tillagt. Graden av forskyving er -1,0 (venstre, eller nederst) til +1,0 (høyre, eller toppen). Maksimal forskyving representerer en åttendedel av bredden og en åttendedel av høyden på arbeidsområdet i Redigeringsvinduet.

Avid Studio image003 Stil innstillinger

I dette eksempelet har vi en Stil med tre detaljlag, som har blitt tillagt et enkelt tekstlag. Detaljlagene er identisk innstillt, bortsett fra forskyvnings-verdiene, som er: øverst til venstre (-1,0, 1,0); i midten (0, 0); nederst til høyre (1,0, -1,0).

·     Størrelse: Denne glideren innstiller tykkelsen på segmentene som er brukt til å trekke tekst eller grafikk, fra null til 2, der 1 representerer standard tykkelse.

Avid Studio image004 Stil innstillinger

Dette eksempelet inkluderer tre detaljlag som varierer i størrelses-verdier. Fra venstre til høyre: 0,90,1,0, 1,20. Den visuelle effekten på variasjonen i størrelse, avhenger av standard tykkelsen på strøkene i laget. I et tekstlag avhenger dette av valgt skrifttype og størrelse.

·     Uskarphet: Ettersom denne glideren øker i verdi fra 0 til 1 blir det påvirkede laget mer og mer spøkelsesaktig og utydelig.

Avid Studio image005 Stil innstillinger

Detaljlagene i dette eksempelet avviker bare i sine innstillinger på uskarphet. Fra venstre til høyre: 0,15,0, 0,40.

·     Uklarhet: Denne glideren innstiller uklarheten på detaljlaget fra 0 (gjennomsiktlig) til 1 (ugjennomskinnelig).

·     Fyll: Klikk på fargeprøveknappen for å åpne en fargevelger der fyllfargen på detaljlaget kan innstilles. Fargevelgeren inkluderer en dråpeteller som lar deg velge en farge fra et hvilket som helst sted innenfor Tittelredigeringen.

Du kan innstille en tonet bakgrunn ved å velge Tonings-knappen øverst på fargepaletten. Ytterligere toningsmarkører kan innstilles ved å klikke en enkelt gang under toningsfanen. Toningsmarkørene kan fjernes ved å dra dem vertikalt (loddrett) ut av faneområdet.

Arbeide med detaljlag

I tillegg til å innstille egenskapene til eksisterende detaljlag, kan du legge til detaljer på alle de tre typene. Ved å slette detaljer, og omgruppere detaljlagene.

Avid Studio image006 Stil innstillingerLegg til et detaljlag, ved å klikke på en av de tre små knappene øverst til høyre i Stilinnstillinger. Fra venstre til høyre, disse lager et nytt overflate-, kant- og skyggelag hver for seg. Plasseringen på det nye detaljlaget i lagstabelen er bestemt av dets type, og er forklart over.

Slett et detaljlag ved å klikke på søppelbøtten i toppmenyen i detaljendrings-panelet.

Gi et detaljlag et nytt navn ved å dobbeltklikke på navnet, og deretter skrive navnet du ønsker, og trykk på Enter.

Skjul et detaljlag midlertidig ved å klikke på det stiplede slå til/fra synlighet-ikonet i detaljoverskriften.

Lukk eller Åpne endringspanelet i et detaljlag, ved å klikke på pil-knappen til venstre i toppmenyen.

Omgruppere detaljlag, ved å dra toppmenyen på redigeringspanelet til dets nye plassering. Hvis stilen du endrer inneholder mer enn to eller tre lag, kan det være lettere å følge handlingen dersom du lukker ned panelene først slik at hele stabelen er synlig samtidig.

Lagre en tilpasset Stil

Når du har fullført redigeringen av en tilpasset Stil, kan du lagre den i “Mine Stiler”- forhåndsinnstillings-gruppen ved å klikke på Lagre stil knappen Avid Studio image007 Stil innstillinger i toppmenyen til Stilinnstillinger. Før du lagrer er det en god ide å gi stilen et nytt navn. For å gjøre det, dobbeltklikk på det aktuelle navnet i innstillinger, skriv et beskrivende navn til stilen, og trykk Enter.

Når utseendet er lagret kan du gjenhente det når du ønsker gjennom forhåndsinnstillingsvelgeren, under ‘Mine utseender’.

Stil innstillinger