Redigeringsvinduet

Redigeringsvinduet er hovedområdet for forhåndsvisning og redigering i Tittelredigering. Det er her du omorganiserer, endrer størrelse og roterer forgrunnslagene på tittelen din.

Et nødvendig første trinn for de fleste typer endringer er å velge laget eller lagene du vil påvirke. Valgte lag blir dratt inne i en ramme med åtte kontrollpunkter for størrelse og et rotasjonshåndtak øverst, til rotering av det valgte, i engrads økninger. De fleste typer lag kan bli “tas tak i” for å bli dratt til en ny posisjon ved å klikke på kontrollframen.

Avid Studio image001 Redigeringsvinduet

Rotere et formobjekt innen redigeringsvinduet. Det lille punktet, øverst i midten av kontrollframen er rotasjonshåndtaket til laget. For å rotere et lag, klikk ned på det tilhørende rotasjonshåndtaket og dra. Når du holder musen over rotasjonshåndtaket vil musepekeren se ut som en sirkulær pil.

Med tekst- og formlag kan noe av laginnholdet komme til å dukke opp utenfor kontrollframen. Dette oppstår hvis en av “detaljene” innenfor Stilen blir angitt med en vannrett eller loddrett forskyvning, som flytter detaljen bort fra den nominelle plasseringen av laget.

Lagoperasjoner i redigeringsvinduet

Operasjonene beskrevet her er for enkeltlag, men kan utvides til å virke med flere lag samtidig. Se side Arbeide med laggrupper for mer informasjon.

For å velge et lag i redigeringsvinduet, klikk på lag-rektanglet med musen. Dette gjør at lagets kontrollramme kommer opp, klart for redigering.

Lag svarer på museklikk hvor som helst innenfor deres innholdsrektangel (rektangelet som vises av kontrollframen når den er valgt). Dette betyr at du muligvis ikke kan manipulere et lag som er synlig bare fordi det ligger under et gjennomsiktlig område innenfor innholdsrektangelet til et annet lag. For å redigere med musen i slike tilfeller, må du først skjule det øverste laget(-ene) som beskrevet under “Laglisten”.

Flytt et lag uten tekst, ved å klikke hvor som helst innenfor rektangelen, og dra det til den nye plasseringen.

Avid Studio image002 RedigeringsvinduetFlytt et tekstlag, Ved å plassere musen nær kanten på lagets kontrollframe inntil du ser dra-pekeren (firveis piler) oppstå, så klikker du og drar som normalt. Å klikke innenfor framen, som du ville gjort på et lag uten tekst, ville i stedet aktivere tekstredigerings-modus. Se Tekst og tekstinnstillinger for detaljer om å arbeide med tekstlag.

Endre størrelsen på et lag, men behold proporsjonene ved å klikke i et hjørnepunkt på kontrollframen, og dra utover eller innover til den ønskede størrelsen er nådd.

Endre størrelsen på et lag men modifiser proporsjonene ved å klikke på et sidepunkt på kontrollframen, og dra. Ved å endre størrelsen med midtkontrollpunktet på to tilgrensende sider i rekkefølge, kan du lage en ønsket størrelse og proporsjon.

Rotere et lag ved å klikke på det tilhørende rotasjonshåndtaket og dra. For mer nøyaktig kontroll over rotasjonen, kan du bevege muspekeren bort fra midten av rotasjonen mens du drar. Den ekstra avstanden gjør det mulig å definere mindre vinkler mellom en musposisjon og den neste.

Endre stabelposisjonen for et lag ved å høyreklikke på laget, og velge fra innholdsmenyen en av kommandoene på undermenyen Orden. Send til Bak, Send Tilbake, Få fremst, Få fremover. Praktiske tastaturgjennveier er tilgjengelige til alle de fire operasjonene; henholdsvis, Ctrl+Minus, Alt+Minus, Ctrl+Pluss og Alt+Pluss

En annen fremgangsmåte for å omorganisere lag, som kan være mer praktisk i titler der flere lag overlapper, er å bruke Laglisten.

Slett et lag ved å velge kontrollframen eller velge det i Laglisten. Trykk da Slett Alternativt, kan du bruke en av innholdsmeny-kommandoene Slett lag. I tilfelle av at tekstlag er i tekstendrings-modus, vil Slett-kommandoen (og Slette -tasten) bare påvirke lagets tekst og ikke laget selv.

Redigeringsvinduet