Lage og redigere Titler

En tittel i Avid Studios Tittelredigering er bygget av elementer av fire typer:

Bakgrunnslaget: Som standard er bakgrunnen fullt gjennomsiktlig. For overleggstitler er dette det du normalt ønsker. For spesielle formål, eller på fullskjermstitler, kan du velge en farge, en fargetoning, et bilde eller en video til bakgrunnen. For tilleggsfleksibilitet inkluderer Bakgrunninnstillingene også en kontroll for uklarhet.

Video og bildelag: Ressursene som utgjør disse lagene kommer fra Videoer, Bilder og Filmprosjekt-seksjonene i Biblioteket. Lagene støtter de samme operasjonene som tekst og formlag, unntatt benyttelse av Stiler.

Tekst og formlag: Disse er “vektorbaserte” lag, som betyr at de ikke er lagret som punktgrafikk som video og bildefiler, men som en type “oppskrift” for å lage bilder fra rette og buede linjesegmenter som egenskaper (f.eks farger) og spesielle effekter (f.eks uskarphet) kan legges til. Som video og bildelag kan disse vektorbaserte lagene bli dratt, endret i størrelse, rotert og gruppert, og du kan legge til animasjoner til dem. Ulikt andre lag, derimot, kan de også bli tilpasset med Stiler fra Stilseksjoneni Forhåndsinnstillingsvalg.

Animasjoner: Animasjoner er animasjonsrutiner som kan legges til et hvert lag i tittelkomposisjonen bortsett fra bakgrunnen. Animasjoner velges og legges til fra Animasjonsfanen i Forhåndsinnstillingsvalg. Når en animasjon har blitt lagt til et lag kan dens timing bli justert i Laglistens tidslinje.

Lage tekst og formlag

Avid Studio image001 Lage og redigere TitlerLage et tekstlag klikk enten på Legg til tekst-knappen i toppmenyen på laglistens tidslinje, eller ganske enkelt dobbeltklikk et tomt område i Redigeringsvinduet. Et nytt lag som inneholder standard tekst vil dukke opp. Denne teksten blir automatisk valgt, og vil bli erstattet hvis du nå begynner å skrive.

Avid Studio image002 Lage og redigere TitlerFor å lage et formlag, klikk på Legg til form-knappen (til høyre for Legg til tekst), og så velg i popp-opp-menyen. De tilgjengelige valgene inkluderer sirkel, firkant, ellipse, rektangel, vannrette og loddrette “pilleformer” og trekant. Når du velger dukker et nytt lag av gitt form og standard størrelse opp i midten på Redigeringsvinduet.

Endre lag

Vennligst referer til emnene listet opp under, for detaljer om endring av bakgrunner og lag i Tittelredigering.

ð Stil innstillinger

ð Redigeringsvinduet

ð Tekst og tekstinnstillinger

Lage og redigere Titler