Arbeide med Laglisten

Laglisten er en flerspors-tidslinje som er veldig lik på prosjekt-tidslinjen. Noen operasjoner, som for eksempel dem som har å gjøre med Animasjoner, er allikevel spesielle for Tittelredigeringen.

Lagoperasjoner

De prosedyrene som blir beskrevet her blir alle sammen utført i den øvre delen av Laglisten.

Velge lag

Å klikke på en overskrift i Laglisten, har den samme effekten som å velge laget i Redigeringsvinduet (og motsatt). Lagnavnet blir uthevet og lagets kontrollframe kommer frem. Flervalg er også tillatt, ved bruk av standard Windows mus og tastaturkombinasjonene Shift-Klikk (utvidet valg), Ctrl-Klikk (av og påvalg for et element), og Shift+Ctrl-Klikk (utvidet valg fra siste element som er blitt klikket). Se Arbeide med laggrupper for informasjon om hvordan flervalg brukes.

Lagnavn og navneendring

Når du lager et nytt lag, gir Tittelredigeringen det et standard navn basert på ressursnavnet og filnavnet. Siden standard navn ofte er veldig beskrivende for lagets innhold, kan det være nyttig i en tittel med flere lag å gi dem tilpassede navn, som gjør det enklere å se med en gang hvilket navn som går til hvilket lag.

Navnet på et nytt tekstlag er det samme som dets standard tekst (“Din tekst her”). Med mindre du gir laget et tilpasset navn vil dets standard navn fortsette å passe uansett hvilken tekst du skriver inn i laget. Med en gang du har gitt tekstlaget et annet navn, vil ikke senere endringer til teksten lenger påvirke lagnavnet. Standard oppførsel kan likevel bli gjenopprettet ved å sette inn et blankt navn.

Ved å klikke på lagets navn, kan du endre navnet på et grunnleggende lag. Et redigeringsfelt åpnes, med det eksisterende valgte navnet. Skriv inn det nye navnet og trykk Enter eller klikk utenfor redigeringsfeltet for å avslutte.

Omrokkere lag

Som beskrevet under Lagoperasjoner i Redigeringsvinduet kan posisjonen til et lag i lagstabelen bli endret, ved hjelp av kommandoer i Lag- innholdsundermenyen eller ved snarveier på tastaturet som Ctrl+Pluss (Lag Ø Få fremst).

Avid Studio image001 Arbeide med LaglistenLaglisten tilbyr en mer direkte løsning: dra ganske enkelt lag-toppen til en ny posisjon på listen. Dette er spesielt nyttig i situasjoner hvor overlappende lag gjør musvalg vanskelig. Når du drar i laget viser en innsetningslinje hvor laget vil være på listen når det blir sluppet.

Ved bruk av flervalg (se “Velge lag” over) kan du dra flere lag samtidig til en ny posisjon.

Skjule og låse lag

Avid Studio image002 Arbeide med LaglistenEn kompleks tittel kan veldig raskt bli omfattende, etter som du legger til lag til komposisjonen, og Animasjoner til lagene. Synlighets-knappen øverst til høyre i laget, er praktisk i forhold til å forenkle slike situasjoner.

Klikk på den øyeformede synlighets-knappen for å fjerne et lag midlertidig fra Redigeringsvinduet. Lagets informasjon og innstillinger blir bevart, men du vil kunne jobbe på andre lag på samme tid, uten at det skjulte laget forstyrrer enten synsfeltet eller dine musbevegelser. Klikk igjen for å gjennopprette lagets synlighet.

Verktøyslinjen

Kontrollene og utlesingene i denne topplinjen ligger i fem grupper. Fra venstre til høyre:

·     Avid Studio image003 Arbeide med LaglistenKnappene legg til tekst og legg til form lar deg lage nye “vektorbaserte” lag, som Stiler fra Forhåndsinnstillingsvalg kan legges til. Ved å klikke på legg til tekst legger du umiddelbart til et nytt tekstlag, med en standardisert stil og tekst. Som en snarvei for legg til tekst kan du ganske enkelt dobbeltklikke på et ubrukt område i redigeringsvinduet. Ved å klikke på legg til form, åpnes et popp-opp vindu der du kan velge en bestemt form, som innhold til det nye laget.

·     Avid Studio image004 Arbeide med LaglistenHver av juster, grupper og ordne-knappene åpner en popp opp-meny med kommandoer som kan påvirke flere lag. For en gjennomgang av disse kommandoene se Arbeide med laggrupper.

·     Transportknappene lar deg forhåndsvise tittelen din uten å forlate tittelredigeringen. Fra venstre til høyre er funksjonene til knappene: gjentakende avspilling, gå til start, gå tilbake en frame, spill/pause, gå frem en frame, og gå til slutten.

Avid Studio image005 Arbeide med Laglisten

Gjentakende avspilling(loop)-knappen kjører kontinuerlig når det er startet; for å stoppe den, klikk hvor som helst i Redigeringsvinduet, og klikk på gjentakende avspilling igjen. En praktisk snarvei til å stoppe og starte avspilling, er ved å trykke på mellomromstasten på tastaturet ditt.

·     Systemvolum og lydløs-knappen gir deg mulighet for å justere høytalervolumet i systemet ditt. Det endrer ikke lydnivået på noen av klippene på tidslinjen din.

·     Avid Studio image006 Arbeide med LaglistenTellerne viser tittelens varighet, og den aktuelle posisjonen på laglistens tidslinjemarkør i vanlige timer, minutter, sekunder og frame-formater. For titler i prosjektet ditt, fremfor dem fra Biblioteket, vil markørposisjonen vises i forhold til starten på prosjektets tidslinje, og ikke i forhold til starten på selve klippet.

Endring av lag og Animasjoner

Når et lag blir laget blir dets varighet satt til full utvidelse for tittelen som den er en del av. For å forsinke den første visningen av et lag i den kjørende tittelen, eller for å fjerne et lag mens de andre fortsetter, drar du endene på laget langs tidslinjen. På samme måte som med klippredigering i prosjektets tidslinje.

Avid Studio image007 Arbeide med Laglisten

En tittel er som en scene der lagene er skuespillere som kommer på til sin store scene og så går av igjen. Å trimme lagene i Laglistens tidslinje lar deg kontrollere nøyaktig timingen for deres inntreden og utgang.

I hvert lag er det tillat med opp til tre Animasjoner-en av hver type. Disse vises også på tidslinjen, hvor deres varighet kan bli justert. Start- og ­avsluttningsAnimasjoner er begge forankret til slutten av deres lags levetid, men slutten av start-Animasjonen og starten av avsluttnings-Animasjonen kan fritt endres med musen. Hvis laget har en betonings Animasjon, opptar denne, den ubrukte plassen (opp til hele tittelens lengde).

Avid Studio image008 Arbeide med Laglisten

Tre lag med Animasjoner. Topplaget har bare en betoningsanimasjon (fast linje), som derfor bruker hele lengden. Bunnlaget har inngangs- og utgangsanimasjoner, og en statisk intervall mellom dem. Det midterste laget har animasjoner av alle tre typer. Inngangsanimasjonen blir trimmet (merk den vannrette muspekeren); ettersom dens lengde endres. Betoningsanimasjonen justerer seg selv til å helt bruke all ubrukt tid.

Erstatt en av Animasjonene brukt i et lag, ved å sette inn en ny Animasjon som vanlig: og så vil en allerede eksisterende av samme type bli overskrevet.

Slett en animasjon uten å erstatte den, velg det ønskede laget og trykk på det lille ‘x’ i midten av animasjonens tidslinjegraf.

Arbeide med Laglisten