Arbeide med laggrupper

Tittelredigering Lagliste lar deg gruppere lag enten på en midlertidig eller permanent grunnlag.

Lage en midlertidig gruppe, ved å bruke en standard flervalgteknikk enten i Redigeringsvinduet eller i Laglisten. Du kan gjøre disse endringene, som å legge til en Stil, til alle medlemmene av gruppen samtidig. Gruppen forblir hel, til du klikker på et annet lag eller et tomt område i Redigeringsvinduet, når lagene gjennopptar sine individuelle eksistenser. I en midlertidig gruppe er kontrollframen for hvert medlem synlig samtidig.

Skap en permanent gruppe ved å først lage en midlertidig gruppe, og så klikke på gruppeknappen i laglistens verktøyslinje (eller bruke Gruppekommandoen fra et hvilket som helst medlems Gruppeinnholds-undermeny. Når den er laget vil gruppen være samlet inntil du går inn og bryter den med opphev gruppe-knappen eller menykommandoen, eller ved å dra medlemslagene ut av gruppen i Laglisten. En annen kommando, omgrupper, omgjør automatisk den siste gruppen til å være opphevet.

Når en permanent gruppe er valgt har det en delt kontrollframe som omfatter alle dens medlemmer. Kontrollframene på de individuelle medlemmene er ikke synlig.

Permanente grupper har sine egne toppinnlegg og tidslinjespor i Laglisten. Gruppetoppen kan utvides eller slås sammen for å vise eller skjule toppene for medlemslagene. Når gruppen er åpen er dens medlemslag merket med tanke på gruppetoppen.

Avid Studio image001 Arbeide med laggrupper

Et ordinært lag og en gruppe med tre medlemslag i Laglisten. Tidslinjegrafen viser at Animasjoner har blitt lagt til gruppen, og til et av dens medlemmer. Muspekeren er posisjonert til å slå sammen gruppen, som vil skjule navnene til medlemslagene.

Midlertidige grupper og permanente grupper svarer forskjellig på flere kommandoer som beskrevet under.

Merk: Selv når et lag tilhører en permanent gruppe kan det bli individuelt valgt, enten i Redigeringsvinduet (med mindre gruppen selv er valgt) eller i Laglisten. Et medlemslag kan også bli lagt til en midlertidig gruppe med andre lag inni eller utenfor den permanente.

Flervalg av lag

Det første trinnet til å lage en gruppe, er å velge de objektene som er omfattet av den. I Redigeringsvinduet kan dette gjøres på to måter:

·     Ved å klikke og dra med musen for å markere ut en utvalgsfirkant (en “rulletekst”) som omfatter alle de objektene du ønsker å gruppere; eller,

·     Ved å klikke på det første objektet du vil gruppere og så Ctrl-klikke hver av de andre.

En annen fremgangsmåte til flervalg bruker Laglisten, som beskrevet i Arbeide med Laglisten.

Redigeringsvinduets operasjoner på gruppen

Både midlertige og permanente grupper kan omposisjoneres, endre størrelse og roteres:

Omposisjonere en gruppe ved å dra den til den nye posisjonen som om det var et individuelt lag.

Rotere en vedvarende gruppe dra i rotasjons-håndtaket i den delte kontrollframen. Alle medlemmer i gruppen roterer om deres felles sentrum som planeter roterer rundt solen.

Rotere en vedvarende gruppe dra i rotasjons-håndtaket til hvilken som helst av medlemmene. Alle medlemmer i gruppen roterer om deres egne sentrum som planeter roterer rundt sin egen akse.

Rotere en vedvarende gruppe dra i et hvilket som helst kontrollpunkt i den delte rammen. Størrelsen på hele gruppen endres som om du trakk i et gummiark med alle lagene malt på.

Endre størrelsen på en midlertidig gruppe ved å dra et kontrollpunkt på et medlems kontrollframe. Hvert lag blir påvirket individuelt, utvides eller trekkes sammen på stedet rundt sitt eget sentrum.

I operasjoner for endring av størrelse på grupper, som med individuelle lag, vil det å dra i et hjørnekontrollpunkt bevare sideforholdet til laget, på samme måte som det å dra i et sidekontrollpunkt endrer proporsjonene.

Legge til egenskaper til en gruppe

Når en midlertidig gruppe er valgt, vil en egenskapsinnstilling påvirke hvert medlem som egenskapen er tilgjengelig for:

·     Hvis du tilføyer en stil vil ethvert tekst- eller formmedlem få den.

·     Hvis du legger til en Animasjon ved å høyreklikke et Animasjonsikon og velge Legg til valgt(e) lag, vil resultatet bli det samme som hvis du hadde lagt det til hvert medlem individuelt.

·     Hvis du velger en skrifttype, eller endrer en egenskap til en tekststil, vil hvert medlem av den midlertidige gruppen bli oppdatert.

Med unntak av det første tilfellet, har permanente grupper sine egne regler for disse operasjonene:

·     Hvis du tilføyer en Stil fungerer det på samme måte som med en midlertidig gruppe: alle tekst- og formlag i gruppen blir påvirket.

·     Hvis du legger til en Animasjon til en permanent gruppe, vil gruppen bli behandlet med tanke på animasjon som et enkelt grafisk objekt, uten tanke på bokstaver, ord eller linjer som medlemmene kan inneholde. Uansett hva, vil de individuelle animasjonene til medlemmene fortsette å kjøre sammen med gruppen som en helhet.

·     Tekstjusteringer kan ikke legges til en permanent gruppe.

Justere lag i midlertidige grupper

Den siste typen av gruppeoperasjoner, er en som kun henvender seg til de midlertidige gruppene. Den er fra gruppejustering-knappen i Lagliste-verktøyslinjen. Kommandoene, som har tre til vannrette og tre til loddrette justeringer, påvirker alle gruppens medlemmer, bortsett fra den som ble valgt først, da den innstiller posisjonene til de andre.

Arbeide med laggrupper