Lag Listen

Laglisten, som opptar det meste av plassen i den nederste delen av tittelredigerings-visningen, har to kolonner: en med lagoverskrifter og en med tidslinjespor. I hver rad inneholder toppen navnet på laget, og en synlighets-knapp. I toppen til høyre, fungerer tidslinjesporet som en grafikkredigerer som kontrollerer livslengden til laget, inni tittelen som helhet, og varigheten på enhver Animasjon som har blitt lagt til laget.

Avid Studio image001 Lag Listen

Venstredelen av Laglisten inneholder lagoverskriftene; til høyre ligger en animasjons tidslinje, hvor hvert lags tid, og enhver Animasjon som er tillagt, kan vises og endres. (Viser kun delen lengst til venstre i tidslinjen.)

Hvis tittelen som du endrer i, ble åpnet i Filmredigering eller Plateredigering, vil Laglistens tidslinje vise lengden af klippet. For å endre på dette, kan du gå tilbake til prosjektets tidslinje og beskjære tittelen der.

Hvis tittelen ble åpnet i Biblioteket, og ikke er bundet til et klipp i prosjektet, kan lengden endres i Tittelredigering. Innstill den ønskede varigheten ved å skrive inne verdiene direkte i Varighets-telleren på høyre side av tidslinjen i verktøyslinjen. Alle lag vil bli tilpasset i forhold til den nye lengden.

I tillegg til lagets topp og tidslinje har Laglisten en verktøyslinje som er hjem-base til viktige grupper med kontroller.

ð Arbeide med laggrupper

Lag Listen