Forhåndsinnstilte Animasjoner

Animasjonsfanen i Forhåndsinnstillingsvalg inneholder animasjonsrutinene som gir Tittelredigeringen mye av sin styrke. Disse animasjonene blir lagt til og fungerer på enkeltlag i tittelen din. Animasjonene er delt inn i tre klasser basert på den andelen av lagets levetid de påvirker: start, betoning og avslutt.

·     En startanimasjon kontrollerer ankomsten på laget – den første gangen den fremtreder i den kjørende tittelen.

·     En betoningsanimasjon opprettholder publikums fokus på innholdet i et lag, ved å gi det oppmerksomhetsskapende handling i dens tid på skjermen.

·     En avsluttningsanimasjon tar laget bort fra skjermen igjen og fullfører dets livssyklus.

Hvert lag kan ha en Animasjon av hver type. Alle Animasjoner er valgfrie. Men det er også fullt mulig å ha en tittel uten Animasjoner i det hele tatt.

Animasjons kolleksjonen

I hver av de tre typene Animasjoner, kan de fleste animasjonene bli gruppert inn i forskjellige standardklasser basert på deres handlingstype:

Bokstavbaserte Animasjoner fungerer på nivå for enkeltbokstaver i en tekstrubrikk (andre typer lag blir behandlet som bestående av enkeltbokstaver). For eksempel, i startanimasjonen “Bokstavrotasjon”, er bokstavene i tekstlaget først sett fra siden, så roterer de på plass en etter en til alle er i deres normale posisjon.

Ordbaserte Animasjoner fungerer på samme måte, men med ord som den minste animasjonsenheten. I start-animasjonen “Ord fra bunnen” flyter ordene i laget opp, og inn i posisjon en etter en, fra under rammen.

Linjebaserte Animasjoner er tenkt til lag med flere linjer med tekst, der hver enkelt blir behandlet etter tur. I start-Animasjonen “Linjer bakfra” blir hver linje brakt til skjermen langs et perspektivt spor som om det kom fra bak tilskuerens egen posisjon.

Sidebaserte Animasjoner påvirker hele laget samtidig. Et eksempel er start-Animasjonen “Tønne ruller” som “ruller” laget inn i posisjon fra øverst som om det ble malt på siden av en usynlig rullende tønne.

Match start- og avsluttningsanimasjoner

De fleste start-Animasjonene har en tilsvarende avsluttnings-Animasjon som de kan pares med hvis visuell konsistens er ønsket. For eksempel, et lag som starter med animasjonen “Ord fra uendeligheten” kan bli konfigurert til å avslutte med “Ord til uendeligheten”. Uansett, denne typen konsistens er bare et valg, ikke et krav, og du kan blande og tilpasse animasjoner av disse tre typene på den måten du selv ønsker.

Avid Studio image001 Forhåndsinnstilte Animasjoner

Forhåndsinnstillingsvalg tilbyr Start-, Betonings- og Avsluttningsanimasjoner. Hvert lag i en tittel kan bruke en Animasjon fra hver type.

Forhåndsvis Animasjoner

For å forhåndsvise en bestemt Animasjon i et bestemt lag skal du først velge et lag og deretter åpne Animasjons-fanen i Forhåndsinnstillingsvalg og la musen hvile over det ønskede miniatyrbildet. Når du holder musen over, vil en forhåndsvisning av tittelanimasjonen avspilles gjentatte ganger i Redigeringsvinduet, så du kan se effekten med det samme.

Legge til animasjoner

For å legge til en bestemt animasjon til et bestemt lag, velg først laget, og gjør så ett av følgende:

·     Klikk på Animasjonens miniatyrbildet i Forhåndsinnstillingsvalg.

·     Dra Animasjonens miniatyrbilde fra Forhåndsinnstillingsvalg til et tilgjengelig lag (et som ikke er maskert av andre lag) i redigeringsvinduet.

·     Dra minitatyrbildet av Animasjonen fra Forhåndsinnstillingsvalg over i et lag eller et gruppelag i Laglistens topp.

Når du bruker en av disse metodene vil Animasjonen bli lagt til laget, og erstatte den eksisterende Animasjonen av samme type på det laget, om det er noen der. Se Laglisten for detaljer om å jobbe med Animasjoner i laglisten.

Forhåndsinnstilte Animasjoner