Biblioteket

I Tittelredigeringen vises Biblioteket som et Arkfane-panel i venstre side av vinduet. Arkfanene øverst gir deg adgang til alt tilgjengelig media og innhold. Den kompakte visningen av Biblioteket er funksjonelt den samme som hovedvisningen.

Til redigering av titler, Bibliotekets seksjoner av interesse Foto, Video og Filmprosjekter.

Avid Studio image001 Biblioteket

Den kompakte versjonen av Biblioteket i Tittelendring gir den samme omfattende adgangen til dine media som den fulle versjonen.

Legg til Biblioteksmedia til en tittel

For å legge til video eller bilde til tittelen, kan du dra den fra Biblioteket til Redigerings Vindu. Det nye elementet blir laget i en standardstørrelse der du setter det inn i Redigeringsvinduet. Du kan nå flytte, endre størrelsen eller rotere det som du vil.

For å tilføye et foto som fullskjerms-bakgrunn til tittelen din, skal du dra det inn i bakgrunns-slippsonen i Bakgrunnsinnstillinger underpanelet..

Avid Studio image002 BiblioteketDu kan også bruke en video eller et bilde til å fylle ut overflaten, rammen eller skyggen av teksten din. For å gjøre dette skal du først tilføye en overflate, ramme eller skygge til dine Stilinnstillinger ved å bruke tilføye-knappen (som illustrert). Deretter drar du bildet eller videoen inn i slippsonen til høyre for Fyll.

Biblioteket