Tittelendring

Avid Studio corner top left Tittelendring Avid Studio border Tittelendring Avid Studio corner top right Tittelendring
Avid Studio border Tittelendring
Avid Studio spacer Tittelendring
Avid Studio spacer Tittelendring Avid Studio blue button Tittelendring Avid Studio spacer Tittelendring

For å lære mer om

Avansert redigering (overganger, titler, montasjer, DVD-menyer)

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Tittelendring
Avid Studio spacer Tittelendring
Avid Studio border Tittelendring
Avid Studio corner bottom left Tittelendring Avid Studio border Tittelendring Avid Studio corner bottom right Tittelendring
Avid Studio corner top left Tittelendring Avid Studio border Tittelendring Avid Studio corner top right Tittelendring
Avid Studio border Tittelendring
Avid Studio spacer Tittelendring
Avid Studio spacer Tittelendring Avid Studio blue button Tittelendring Avid Studio spacer Tittelendring

For å lære mer om

Redigering – SmartMovie-verktøyet

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Tittelendring
Avid Studio spacer Tittelendring
Avid Studio border Tittelendring
Avid Studio corner bottom left Tittelendring Avid Studio border Tittelendring Avid Studio corner bottom right Tittelendring

Avid Studios Tittel Redigering er et kraftig verktøy til å lage og redigere animerte titler og grafikk. Dens omfangsrike rekker med tekst, bildeeffekter og verktøy gir utallige muligheter for den visuelle utformingen av filmen din.

Avid Studio image001 Tittelendring

Områder for Tittelredigerings-visning: Œ Forhåndsinnstillings Valg; Biblioteket; ŽRedigeringsvinduet; Innstillingspanelet; Verktøyslinjen og Laglisten.

Dette er hovedområdene av Tittel Redigerings-skjermbildet, nummerert som vist på illustrasjonen over:

1.      Forhåndsinnstillings Valg gir deg mulighet for å velge Stil- og Animasjonsinnstillinger, med forhåndsinnstillingene som er organisert etter utseende i fanene. En Stil er et bestemt utseende av et tekst- eller et formlag i tittelen din; en Animasjon er en animasjonsrutine som kan tilføyes ethvert lag, men som oftest brukes i forbindelse med tekst.

La musen hvile over en forhåndsinnstilling for å se hvordan den vil påvirke tittelen din. Et enkelt klikk legger til forhåndsinstillingen til det åpne laget. Når den er tillagt, kan Stilen tilpasses ved å gjøre bruk av Innstillingspanelet

2.      Biblioteket gir deg verktøy til å oppbygge titlene dine. Arkfanene øverst gir deg adgang til alt tilgjengelig media og innhold. Denne kompakte versionen av Biblioteket er funksjonelt identisk med Biblioteket i sin helhet.

3.      Redigeringsvinduet er ditt hovedarbeidsområde når du lager eller endrer en tittel. Det gir en forhåndsvisning av din tittel med praktisk redigering.

4.      Innstillings Panelet har nedtrekkbare underpaneler til hver av de tre innstillingskategoriene: Tekstinnstillinger, som styrer stil og størrelse i forhold til tekstrubrikker; Stilinnstillinger, til konfigurering av overflater, kanter og skygger; og Bakgrunnsinnstillinger, som retter seg mot tittelens bakgrunnslag.

5.      Verktøyslinjen har fire kontrollgrupper. Fra venstre til høyre: finner vi tilføy tekst- og tilføy form-verktøy; et sett lag-manipuleringskontroller; et sett transportkontroller, inklusiv en gjentakende avspilling-knapp; et par tellere som viser lengden på tittelen, og avspillingens posisjon.

6.      Lag Listen: Ethvert grafikk- eller tekstelement legger et lag i tittelen, som består av adskillige slike lag. Den ugjennomsiktlige delen av hvert lag tilslører lagene under; det nederste laget kan tilsløre bare bakgrunnen.

I tillegg til å liste opp hvert lag etter navn, inkluderer Laglisten en animasjons-tidslinje som viser den tidsperioden hvert lag er aktivt, og de Animasjonene som har blitt lagt til. Disse egenskapene kan justeres ved å dra i dem.

Prosessen med å bygge opp et bilde i lag, kalles “komposisjonering”. Fordi informasjonen i hvert lag er vedlikeholdt separat, og bare kombineres når bildet er lagt ut, er det mulig å returnere til komposisjoneringen når som helst og legge til nye lag, justere, omrokkere, fjerne eller erstatte eksisterende.

Avid Studio image002 Tittelendring

Bygg opp et bilde i lag ved å starte med en tom frame (øverst til venstre). Det sjakkrutede mønsteret indikerer gjennomsiktlighet. Selv om bakgrunner kan ha transparente eller gjennomskinnelige områder, legger vi her til en ugjennomskinnelig bakgrunn (0) for skarphet, etterfulgt av påfølgende lag med ugjennomsiktlig innhold (1, 2, 3). I den endelige komposisjoneringen (nederst til høyre), overdekker øvre lag de som er under.

ð Fil meny

ð Biblioteket

ð Forhåndsinnstillings Valg :

ð Lage og redigere Titler

ð Lag Listen

Tittelendring