Tastatur snarveier

Avid Studio corner top left Tastatur snarveier Avid Studio border Tastatur snarveier Avid Studio corner top right Tastatur snarveier
Avid Studio border Tastatur snarveier
Avid Studio spacer Tastatur snarveier
Avid Studio spacer Tastatur snarveier Avid Studio blue button Tastatur snarveier Avid Studio spacer Tastatur snarveier

For å lære mer om

Pinnacle Studio generelt

klikk her for å få en liste over tilgjengelige gjennomganger
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig!)

Avid Studio spacer Tastatur snarveier
Avid Studio spacer Tastatur snarveier
Avid Studio border Tastatur snarveier
Avid Studio corner bottom left Tastatur snarveier Avid Studio border Tastatur snarveier Avid Studio corner bottom right Tastatur snarveier

Benevnelsene Venstre, Høyre, Opp og Ned i disse tabellene viser til piltastene.

Generelle snarveier

Ctrl+1

Åpne fanebladet (tag) for hovedbiblioteket

Ctrl+2

Åpne fanebladet (tag) for film

Ctrl+3

Åpne fanebladet (tag) for disk

Ctrl+4

Lukk aktivt vindu

Ctrl+5

Åpne tittelredigereren (fra filmredigereren)

Ctrl+6

Åpne eksportøren

Ctrl+I

Åpne importøren

Ctrl+S

Lagre prosjekt, tittel eller meny

Alt+F4

Lukk applikasjon

Shift+F10

Få adgang til kontekst menyen

Ctrl+Z

Angre

Ctrl+Y

Gjenta

Ctrl+A

Velg alle

Shift+Ctrl+A

Avmerk alle

Ctrl+C

Kopier til utklippstavle

Ctrl+V

Lim inn fra utklippstavle

Ctrl+X

Klipp ut til utklippstavle

slutt.

Gå til slutt

Hjem

Gå til begynnelsen

Alt+Enter

Spill av med fullskjerm

Esc

Gå ut av fullskjermvisning, eller lukk panel

Slett

Slett uten å kopiere til utklippstavle

Dobbelklikk

Åpne passende redigeringsverktøy (Media, Titler, Prosjekt, Montasje, osv.)

F1

Åpne kontekst sensitiv hjelp

Bibliotek

Ctrl+N

Ny kolleksjon

Alt+Click

Avspill i tommelfingerstørrelse

Numrene 1-5

Ranger valgte klipp

Nummer 0

Fjern rangering fra valgte klipp

Side opp

Scroll opp på en side

Side ned

Scroll ned på en side

Høyre

Utvid mappe i  tre

Venstre

Lukk ned mappe i tre

Piltaster

Naviger  opp, ned, venstre, høyre

Slett

Slett valgte klipp og/eller media

F7

Vis/gjem grensesnitt for tagging

Avspilling og transport

Mellomromstast

Avspill og pause

Shift+Mellomromstast

Loop avspilling

Alt+Enter

Spill av med fullskjerm

Esc

Gå ut av fullskjermvisning

Alt+Click

Avspill i tommelfingerstørrelse

J

Hurtig bakover (trykk flere ganger for hurtigere avspilling)

K
(eller Shift K)

Sett avspilling på pause

L

Fort forover (trykk flere ganger for hurtigere avspilling)

Shift+L

Langsomt forover (trykk flere ganger for langsommere avspilling)

Shift+J

Langsomt bakover (trykk flere ganger for langsommere avspilling)

Høyre
(eller X)

Gå fremover 1 ramme

Venstre
(eller Z)

Gå bakover 1 ramme

Shift+Høyre
(eller Shift+X)

Gå fremover 10 rammer

Shift+Venstre
(eller Shift+Z)

Gå bakover 10 rammer

D
(eller  Side opp)
(eller Ctrl+Venstre)

Hopp bakover for å klippe

F
(eller Side ned)
(eller Ctrl+Høyre)

Hopp forover for å klippe

Ctrl+I

Hopp for å markere inn

Ctrl+O

Hopp for å markere ut

. (punktum)

Hopp til neste markør

, (komma)

Hopp til forrige markør

Importer

Enter

Enkeltbildeautomatikk: Opptaksramme (når opptaksramme er åpen)

Højre

Utvid mappe i  tre

Venstre

Lukk ned mappe i tre

Piltaster

Naviger  opp, ned, venstre, høyre

Ctrl+A

Avkryss alle

Ctrl+Shift+A

Fjern avkryssing på alle

F4

Start importering

Film grensesnitt

A (eller I)

Marker inn

S (eller O)

Marker ut

Shift+I

Fjern marker inn

Shift+O

Fjern marker ut

Shift+U

Fjern marker inn og ut

Scroll lås

Audio scrub av/på

E
(eller hjem)

Gå til start

R (eller slutt)

Gå til slutt

P

Bytt til magnetisk snapping

(semikolon)

Del klipp ved scrubberens posisjon

M

Legg til/slett markør:

. (punktum)

Hopp til neste markør

, (komma)

Hopp til forrige markør

Ctrl+. (punktum)

Åpne markørlistepanel

Delete

Slett valgte klipp fra tidslinjen

Dobbeltklikk klippet i tidslinjen.

Åpne mediaragissør for klipp

B

Send forhåndsvist klipp til primærsporet på tidslinjen (på scrubber posisjon)

H

Skift forhåndsvisning mellom tidslinje og kilde

Ctrl+5

Åpne tittelredigereren

F5

Vis/gjem lydmikser

F7

Lag sang

Numerisk pad +

Zoom inn tidslinjen

Numerisk pad -

Zoom ut tidslinjen

[ (venstre klamme)

Zoom ut av tidslinjen

[ (høyre klamme)

Zoom in på tidslinjen

Ctrl+[

Tilpass tidslinjen til vinduet

Ctrl+]

Vis hver ramme (zoom inn)

Alt

Gir alternativ adferd ved redigering på tidslinjen (sett inn/overskriv)

T

Trim Modus av/på

Høyre

Trim 1 ramme til høyre (med trim åpen)

Venstre

Trim 1 ramme til venstre (med trim åpen)

Shift+Høyre

Trim 10 rammer til høyre (med trim åpen)

Shift+Venstre

Trim 10 rammer til venstre (med trim åpen)

Ctrl+Click på trim

Tilføy ett trim punkt nummer 2 på det samme sporet

Shift+Click på trim

Åpne lignende trim punkter på alle spor

Tab (faneblad)

Syklus fokus på åpne trim punkter

Mediaredigering

Numrene 1-8

Velg en korreksjoner eller effekter kategori

Dobbeltklikk glideren

Innstill glideren tilbake til standard

Ctrl+L

Roter bilde til venstre

Ctrl+R

Roter bilde til høyre

Alt+Enter

Spill av med fullskjerm

Esc

Gå ut av fullskjermvisning

Tittelredigering

Shift+Venstre

Utvid tegnvalg venstre

Shift+Høyre

Utvid tegnvalg høyre

Shift+Ctrl+Venstre

Samme som Shift+venstre (utvid etter ord)

Shift+Ctrl+Høyre

Samme som Shift+høyre (utvid etter ord)

Ctrl+B

Bytt til fet skrift

Ctrl+I

Bytt til kursiv

Ctrl+U

Bytt til understrekning

Ctrl+A

Velg alle

Ctrl+D

Fjern markering på alle

Mellomromstast

Med tidslinjeområde valgt Start og stopp avspilling

Tastatur snarveier