Plateavspillings-problemer

Dokument ID: 384235

Hvis du har problemer med at noen av DVDene som er laget av Studio ikke vil avspilles eller forekommer å være tomme, skulle trinnene nedenunder hjelpe med å løse dette.

Andre typer avspllingsproblemer kan være omtalt andre steder i kunnskapsbasen.

·     Hvis videoen på platen avspilles, men lyden mangler, kan du lese dokument 222577, Plater brent med Studio mangler lyd.

·     Hvis bare en del av plateprosjektet ditt kommer frem på DVDen, eller hvis nylige endringer mangler, les dokument 219785 DVD laget med Studio mangler en del av prosjektet.

Hvis DVDen ikke vil avspilles, eller forekommer tom:

1.      Sjekk om platen trenger å rengjøres. Sikre deg at det ikke er noe tydelig smuss eller riper på platens overflate.  Hvis platen er skitten, kan du rengjøre den med en myk klut (unngå papirhåndklær) Tørk fra midten av platen til dens ytterkanter, og unngå sirkelbevegelser..

2.      Sett inn platen i et DVD-drev i datamaskinen og kontroller at den har filsystem-mapper.

·     Dobbeltklikk på Min datamaskin.

·     Høyreklikk på DVD-drevet og velg Utforske.

Det skulle gjerne være to mapper på DVDen, kalt “lyd_ts” “og video_ts”. “lyd_ts”mappen skal være tom, mens “video_ts” skal inneholde filer med bup, ifo og vob forlengelser.

Hvis filene er der, ligger problemet helt klart i avspillingen fremfor i brenningen av platen. Omvendt, hvis platen er tom, har du et problem i forhold til brenningen av platen, fremfor et avspillingsproblem. Hvis dette er tilfellet, skal du følge instruksene i dokument 214533 Studio brenne problemer.

3.      Dersom disken ikke fungerer i din normale DVD-spiller, prøv å spille den av på computeren din. Disken bør kunne avspilles med programvare for DVD-avspilling, som PowerDVD eller WinDVD. DVD-avspilling i Windows Media Player kan fungere avhengig av din Windows-versjon. Dersom du har problemer med å spille av DVDen også i din computers DVD-spiller, les dokument 221479 Avspilling av DVD på din computer.

4.      Forsøk å spille DVDen på andre vanlige spillere. Noe utstyr vil muligvis ikke spille et bestemt merke DVDer eller bestemte DVD media formater (-R, +R, -RW eller +RW).

Hvis du er usikker på om DVDspilleren støtter en bestemt media type, kan du sjekke produsentens nettside, for informasjon. Et annet godt nettsted å sjekke kompatiblitet er:

www.videohelp.com/dvdplayers

Hvis platetypen ikke støttes av spilleren, får du bruk for å omgjøre platen til et annet format. Hvis platen spiller fint på en DVDspiller men ikke på en annen, kan det muligvis være fordi den andre spilleren enten har feil på enheten, eller ikke kan avleser skrivbar media nøyaktig. I en slik situasjon, kan du eksperimentere med DVD merker og typer, inntil du finner en kombinasjon som virker optimalt sammen med utstyret ditt.

5.      Sikre deg at det prosjektet du har laget er innstilt til de avspillingsformatene som blir brukt i ditt område (f.eks NTSC i Nordamerika, PAL i Europa). Hvis prosjektet, og derfor også platen er i et feil format, vil noen DVDspillere ikke kunne avspille platen.

For å se prosjektets videoformat, kan du klikke på utstyrsikonet øverst til venstre i tidslinjen i Plateredigering.

Avid Studio image001 Plateavspillings problemer

Dette åpner et Tidslinje Løsnings-dialogvindu.

Avid Studio image002 Plateavspillings problemer

Sikre deg at Størrelses nedtrekkslisten er innstilt til den riktige standarden.

Du kan også innstille standard videoen til prosjekter på Prosjektinnstillings siden i Avid Studio innstillingsdialog.

Plateavspillings-problemer