Krasj i programløsnings programvare

Dokument ID: 384231

Hvis Studio krasjer gjentakende ganger, er problemets årsak sannsynligvis et konfigurasjonsproblem, eller et problem med en prosjektfil. Mange brukere ordner denne typen problemer ved å:

·     Optimere datamaskinen deres

·     Gjenoppbygge et ødelagt prosjekt

·     Redigitalisere et ødelagt klipp, etc.

·     Avinstallere og reinstallere Avid Studio.

For videre feilsøking, finn ut hvilke av feilmodusene nedenfor som best stemmer med ditt problem, og les videre for å se de foreslåtte feilsøkingsstegene for dette tilfellet.

Tilfelle 1: Avid Studio krasjer tilfeldig. Det synes ikke å være en enkelt ting som forårsaker krasjet, men den krasjer gjentatte ganger.

Tilfelle 2: Avid Studio krasjer etter en brukers handling, som for eksempel etter et klikk i en fane eller på en knapp. Krasjet er forutsigelig og vedvarende.

Tilfelle 3: Avid Studio krasjer gjentatte ganger når du utfører en bestemt kombinasjon av handlinger.

Tilfelle 1: Studio krasjer tilfeldig

Her er noen problemløsningstrinn du kan prøve. Du kan gjerne gå igjennom dem i rekkefølge inntil du får et resultat.

Få den seneste versjonen

Sikre deg at du har installert den seneste versjonen av Avid Studio.

Optimer innstillingene

Sjekk disse innstillingene i Avid Studio, som kan justeres for å få et bedre resultat.

Kvalitet: Velg “Raskeste avspilling” og se om du får bedre resultater.

Bakgrunnsavspilling optimering. Prøv å deaktiver dette valget og se om det hjelper på krasjproblemene. En dårlig forhåndsvisnings-avspilling er et mulig resultat av denne innstillingen.

Rendering under avspilling: Prøv å slå av dette valget, hvis du legger merke til at krasjene har en tendens til å oppstå når du kjører forhåndsvisning.

Avslutt bakgrunnsoppgaver

I forhold til denne type problem er det viktig å lukke ned alle bakgrunnsprosesser før du bruker Avid Studio.

Mange “oppgaver” (programmer i programvare) kjører “i bakgrunnen” i alle Windows system, vanligvis uten at de blir lagt merke til. Noen ganger hender det at en av disse kan skape ustabilitet i et bestemt program.

I Windows XP, Windows Vista og Windows 7, vil følgende Ctrl+Alt+Delete tastatur kombinasjonene åpne et vindu hvor Oppgave behandling knappen kan velges. Du vil muligvis ikke se så mye under Programmer fanen, men Prosesser fanen viser deg at den kjører. Se kunnskapsbasen dokument 229157 Hvordan skrur jeg av bakgrunnsprogrammer som forstyrrer system ytelsen og programvare installasjonen?for detaljerte instruksjoner om hvordan du skal gå frem.

Defragmenter harddisken din

Se kunnskapsbasedokument 232457, Windows harddisk defragmenterings informasjon, for å få instruksjoner og råd til dette trinnet.

Oppdater video og lyd driverne

Sikre deg at du har hentet de seneste lyd- og videokortdriverne fra produsentenes nettsider.

Du kan finne ut av hvilke lyd og videokort du har ved å sjekke i Enhetsbehandling (høyreklikk på Min datamaskin-ikonet og velg Egenskaper). I Windows XP, og Windows Vista kan du velge Maskinvare-fanen og deretter klikke på Enhetsbehandling-knappen.

For å finne ut av hvilket videokort du har, kan du klikke plusstegnet ved siden av Display-adaptere i listen i Enhetsbehandling.  Nå vil videokortet ditt bli vist. For å finne frem til produsent og dato til driveren, kan du dobbeltklikke på kortnavnet. Nå kan du klikke på Driver fanen for å se alle driverinformasjonene inklusiv Driverleverandøren og Driverdatoen.

Prosessen er veldig lik, i forhold til lydkort. Lydkortet blir vist i Lyd, video og spillkontroller seksjonen, i Enhetsbehandling. Du kan dobbeltklikke på kortnavnet og finne den samme type driverinformasjon som med videokortet.

Driveroppdateringer blir ofte frigitt på maskinvareprodusentenes nettsider, så som ATI på atitech.com, Nvidia på nvidia.com, og Sound Blaster (SB) på creative.com.

Oppdater Windows

Sikre deg at du har alle tilgjengelige Windows oppdateringer til datamaskinen din. De kan fåes på:

v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp

Optimer datamskinens ytelse

Windows har et innebygd verktøy, til dette formålet.

1.      Høyreklikk på Datamaskin og velg Egenskaper.

2.      Klikk på Avanserte system innstillinger lenken.

Det vil åpne vinduet til Systemegenskaper.

3.      Klikk på Innstillings knappen i Avansert seksjonen.

4.      Velg Tilpass for best ytelse, og klikk på OK.

Ledig plass på oppstartsstasjon

Sikre deg at du har 10 GB eller mer til sideveksling på oppstartsstasjonen din. Hvis du ikke har 10 GB, må du frigjøre plass.

Avinstaller og reinstaller Avid Studio

Hvis ikke noen av forslagene så langt har hjulpet, kan det hende du har en ødelagt installasjon av Studio. Hvis dette er tilfellet bør du avinstallere og deretter reinstallere Studio. Du kan avinstallere Avid Studio med Start Ø Alle programmer Ø Avid Studio Ø Avinstaller Studio. Du kan også avinstallere via listen Programmer og Egenskaper i Windows kontrollpanel. Når Avid Studio er avinstallert, kan du installere det igjen fra platen din eller laste ned progammet

Kontroller for ødelagt prosjekt

Forsøk å gjenoppbygge de første få minuttene av prosjektet ditt. Hvis dette ikke forårsaker ustabilitet, forsøk å tilføye noen ytterligere få minutter til prosjektet. Hvis systemet forblir stabilt kan du fortsette med å gjenoppbygge prosjektet.

Kontroller for ødelagt media

Dersom ustabiliteten virker å inntreffe når du manipulerer enkelte lyd- eller videoklipp, bør du ta opp eller importere lyden eller videoen på nytt. Dersom media ble importert og opprettet av en annen applikasjon, bør du ta opp med Studio og opprette et testprosjekt. Selv om Studio støtter mange videoformater, kan klippet du har være ødelagt eller ha et uvanlig format. Hvis du har en wav eller mp3-fil som later til å skape problemer, kan du konvertere den til et annet format før du importerer den.

Reinstaller Windows

Dette er et ganske drastisk trinn, men hvis hva du har gjort til nå ikke har hjulpet, kan selve Windows være ødelagt. De høye kravene, som multimedia produserings verktøyer som Avid Studio, stiller til prosessering, kan avsløre ustabilitet som ikke vises i vanlige programmer. En måte å finne ut av om det er Windows installasjonen som er en del av problemet, er å kjøre Microsoft systeminformasjons-verktøyet. Dette verktøyet holder styr på når Windows krasjer.

Å bruke systeminformasjons-verktøyet:

1.      Klikk på Start, deretter Kjør og skriv inn “Msinfo32″ i søkevinduet under Startknappen Trykk Enter for å få frem Systeminformasjons-vinduet.

2.      Utvid Programvaremiljø kategorien i venstre side av vinduet.

3.      Klikk på Windows feilrapportering.

Dersom Windows feilrapporteringsvindu har mange oppføringer kan det være en indikasjon på at operativsystemet er ustabilt eller at computeren har et maskinvare-problem. Inspeksjon av oppføringene kan vise hva som forårsaket kræsjet. Dersom de fleste kræsjene involvere systemprogramvare som Windows Explorer har operativsystemet et problem. Mange tilfeldige kræsj er et annet vanlig tegn på en korrupt Windows-installasjon.

Tilfelle 2: Studio krasjer etter en brukers handling

Hvis Avid Studio krasjer, eller har det med å krasje, når du klikker på en bestemt fane eller knapp, kan du begynne med å prøve alle trinnene som beskrevet over, i tilfelle 1. Et slikt problem betyr vanligvis at Studio ikke er installert skikkelig eller har blitt ødelagt. Så hvis du avinstallerer, reinstallerer og oppdaterer Studio til den seneste versjonen, skulle det gjerne løse problemet.

Forsøk å finne ut av om feilen retter seg spesifikt mot et bestemt prosjekt. Lag et testprosjekt og tilføy noen få scener til tidslinjen, fra den utvalgte videoen. Klikk deretter på fanene eller knappen som ser ut til å være skyld i problemet. Hvis testprosjektet ikke krasjer, kan det bety at problemet ligger i det aktuelle prosjektet du jobber med, fremfor at det er hos Studio eller på systemet ditt. Hvis det kommer feil i testprosjektet, vennligst kontakt støtte og gi oss detaljene om den bestemte feilmodusen.  Så forsøker vi å gjenskape situasjonen og løse problemet.

Tilfelle 3: Studio krasjer gjentakende ganger

Hvis Studio krasjer når du utfører noen bestemte prosedyrer eller kombinasjoner av handlinger, kan du starte med å gå igjennom trinnene for problemløsning, som beskrevet over i Tilfelle 1, siden dette bare er en mer komplisert versjon av Tilfelle 2.  Det er ofte ganske vanskelig å finne frem til den helt eksakte rekkefølgen av handlinger som har ført til en feil.  Et enkelt testprosjekt, hvor du bruker den utvalgte videoen, kan være til stor hjelp, for det første i dine egne undersøkelser, men også for å finne en rask løsning, hvis du får bruk for støtte.

Krasj i programløsnings programvare