Feil eller krasj under installering

Dokument ID 284219

Her er noen tips til problemløsning, hvis du opplever at det oppstår feil eller krasj under installeringen av Avid Studio.

Spesifikke Feil

Feil 1402: Hvis du møter feilen 1402 under installeringen, vær vennlig å følg instruksjonene i dokument 364555 i kunnskapsbasen, Feil 1402 under installering.

Feil under installering “Oppsett avbryter installeringen”: Hvis denne feilen oppstår under installeringen, følg da vennligst instruksjonene i kunnskapsbase-dokument 363187 Feil under installering“Oppsett avbryter installeringen”

Generell problemløsning

Her følger noen flere eksempler som du kan se nærmere på hvis du har problemer med å installere programmet.

Prøv å rengjøre platen: Undersøk installasjons-platen, sjekk overflaten for smuss og skitt. Hvis det er nødvendig med rengjøring, bruk da en myk klut, og unngå papirhåndklær eller annet materiale som kan lage riper.  Tørk fra midten av platen til dens ytterkanter, og unngå sirkelbevegelser. Når platen er ren kan du prøve å installere igjen.

En annen optisk driver: Mange systemer har to optiske drivere; for eksempel en DVD-brenner og en separat DVD-leser. Sett platen som ikke vil installere inn i den andre driveren, hvis en slik er tilgjengelig, og prøv igjen.

Gjenstart datamaskinen: I noen tilfeller kan installeringen krasje hvis Windows kjører oppdatering. Hvis det skjer, er det best å gjenstarte systemet, slik Windows ber om, før du prøver å installere Studio igjen.

Oppstart av oppgaver/programmer: Hvis du kjenner til msconfig, kan du bruke dette verktøyet til å deaktivere andre programmer som kan forstyrre Studio installasjonen.

Når alt annet feiler

Hvis platen er skadet, med dype riper eller sprekker, slik at den ikke kan installeres, kontakt vennligst støtten for å få en ny. Platen har en garanti på 30 dager: deretter koster det et mindre beløp (14.95 $) for å få en ny. Ha vennligst ditt Pinnacle ordrenummer, eller kjøpsbevis (kvittering) fra butikken tilgjengelig, hvis du får behov for en ny plate.

Feil eller krasj under installering