Eksport problemer

Hvis det blir meldt om en feil, programmet fryser eller ikke gjør som forventet når du eksporterer en fil eller plate, sjekk vennligst i vår kunnskapbase etter artikler som omhandler samme type feil som du er ute for.

Eksport problemer