Problemløsning

Avid Studio corner top left Problemløsning Avid Studio border Problemløsning Avid Studio corner top right Problemløsning
Avid Studio border Problemløsning
Avid Studio spacer Problemløsning
Avid Studio spacer Problemløsning Avid Studio blue button Problemløsning Avid Studio spacer Problemløsning

For å lære mer om

Pinnacle Studio generelt

klikk her for å få en liste over tilgjengelige gjennomganger
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig!)

Avid Studio spacer Problemløsning
Avid Studio spacer Problemløsning
Avid Studio border Problemløsning
Avid Studio corner bottom left Problemløsning Avid Studio border Problemløsning Avid Studio corner bottom right Problemløsning

Før du starter opp problemløsning, bør du ta deg tid til å sjekke maskinvare- og programvareinstallasjonene dine.

Oppdatere programvaren din: Vi anbefaler at du installerer Windows seneste operativsystems oppdateringer. Se følgende nettside, for mer informasjon om oppdatering av Windows:

windowsupdate.microsoft.com/default.htm

Sjekk maskinvaren din: Sikre deg at den installerte maskinvaren fungerer normalt, med de seneste driverne, og at du ikke står anmerket til å ha problemer med Enhetsbehandleren (se under). Hvis en enhet står anmerket, bør du ta deg av problemet før du starter installasjonen.

Få de seneste driverne: Vi anbefaler sterkt installering av de seneste driverne til lyd- og grafikkortene dine. Hver gang det blir startet, vil Avid Studio kontrollere at begge kort støtter DirectX.

Åpne Enhetsbehandling: Windows Vista og Windows 7 Enhetsbehandlingen, som lar deg konfigurere systemets maskinvare, har en viktig rolle i problemløsning.

Det første skrittet til å få tilgang til Enhetsbehandleren, er ved å høyreklikke på Min datamaskin, og velge Egenskaper fra innholdsmenyen. Dette åpner vinduet til Systemegenskaper. Enhetsbehandler-knappen finner du på listen i panelet til venstre.

Sikre deg at all installert maskinvare fungerer normalt, med de seneste driverne, og at ingenting i Enhetsbehandleren er merket med det gule utropstegnet, som indikerer en feiltilstand. I tilfelle av at du har et driverproblem som du ikke kan løse selv, kan du kontakte produsenten av enheten, eller datamaskinleverandøren din for hjelp.

ð De vanligste problemene

Problemløsning