Tilføy platemenyer

Platemeny-seksjonen i Biblioteket inneholder en samling menyer til en mengde forskjellige anledninger, i tallrike visuelle stiler.  Hver meny omfatter et bakgrunnsbilde, en teksttittel, og et sett navigasjonsknapper som passer til menyens formål.

For å tilføye en platemeny til produksjonene dine, kan du åpne det Kompakte Biblioteket i Plateredigering og velge en meny i Platemenyer (under Kreative elementer) og dra den inn i Menylisten. For å endre handlingene tilhørende menyknappene, kan du bruke produksjons verktøyer som er i tidslinjen sammen med Spiller eller få automatisert hjelp fra Kapittel Veilederen. For å endre på utseendet til en meny (eller skape en fra bunnen) skal du bruke Menyredigering.

Menytyper

Hvert menydesign i Biblioteket har to variasjoner: hoved og flersiders.

Hovedmeny: I de fleste produksjonene, er den første menyen du ser av denne typen. Hovedmenyer inneholder som regel knapper med standardteksten Spill film og Scenevalg; du kan endre disse hvis du vil. Selv om knappenes lenke-formål også er opp til deg, hjelper det ditt publikum hvis du holder deg til retningslinjene. For eksempel, er Spill film-knappen normalt satt opp til å starte avspillingen av filmen din fra start, og Scenevalg sender deg typisk videre til en undermeny, som lenker til “kapitlene” i filmen din.

Flersidersmeny: En scenevalgs-meny trenger ofte flere kapittelknapper enn dem som vil passe inn på en enkelt skjerm. For å løse dette problemet, har Avid Studio flersidersmenyer, som har ytterligere knapper til å navigere mellom menyene. Disse knappenes funksjon er innebygget. Knappene neste og forrige gjør at du kan skifte mellom forskjellige sider i den samme menyen; mens hjem knappen bringer deg tilbake til prosjektets første meny.

Tips: For å vise hovedmenyene side for side med deres tilhørende flersidersmenyer i Biblioteket, kan du høyre-klikke på det grå området ved siden av menyen, og velge Ordne etter Ø Navn.

Menyknapper

Antallet kapittelknapper pr. side varierer fra menytype til menytype, så et kriterium for å velge en bestemt meny bør være antallet klipp du vil den skal kunne håndtere. Men hvis du ønsker et annet antall knapper på en bestemt meny, kan du tilføye eller slette knapper i Menyredigering, som åpnes ved å klikke på Redigere-knappen på Avspilleren.

Menyer med færre knapper har mer plass til tekst; de med mange knapper må nøyes med forkortet eller ingen tekst. Hvorvidt du har bruk for tekst, og om den skal være enkel (”Kapittel 1”) eller beskrivende (”Kakeskjæring”), avhenger av produksjonsstilen din og innholdet i filmen din.

Oppheve menyer og knapper

Avid Studio image001 Tilføy platemenyerKun den første menyen i Menyliste er automatisk tilgjengelig for brukeren (og da kun hvis det er noe innhold på tidslinjen som kan tjene som innledende kapittel). Menyer som er tilføyet senere blir ikke en del av din produksjons menysystem før du lenker dem med den første menyen.  Lenken kan være indirekte, og involvere en eller flere mellomliggende menyer, men før den eksisterer er menyen utenfor rekkevidde. En slik meny indikeres ved Avid Studio image002 Tilføy platemenyer symbolet i det nederste høyre hjørnet av Menyliste-ikonets miniatyrbilde.

Avid Studio image003 Tilføy platemenyerI Spilleren finner du en spesiell indikasjon til menyknapper som ennå ikke er lenket, enten til en tidslinjelokasjon (et kapittel) eller til en annen meny. En lenket knapp viser hvilket kapittel (f.eks “C1″) eller meny (f.eks “M1″) den tilhører. En uten lenke, viser et spørsmålstegn i stedet for. (Hvis knappindikatorene ikke er synlige, kan du klikke på avkryssningsboksen vis/skjul kapittel numre under Spilleren.)

Tilføy platemenyer