Platesimulatoren

For å forhåndsvise prosjektet ditt etter at du har instillt menyene, klikk på spill knappen i bunnen av Spilleren. Det aktiverer Platesimulator-vinduet.

Avid Studio image001 Platesimulatoren

Når Plateredigerings-spilleren forhåndsviser en meny i prosjektets Menyliste, vil en knapp (i midten av bunnen) tilby testing av prosjektet ditt i Platesimulatoren.

Forutsatt at prosjektet er bygget opp korrekt, skulle simulatoren gjerne åpne hovedmenyen, med “Spill film” og “Scenevalg” lenker, som seeren kan gjøre bruk av.

Avid Studio image002 Platesimulatoren

I Platesimulatoren, bruker du en kontroll som er innstilt på samme måte som den du finner på en DVD-fjernkontroll. Menyinteraksjoner og avspilling kan finjusteres og testes fullt ut før du brenner prosjektet på en plate.

Avid Studio image003 PlatesimulatorenFor å gå fra lenke til lenke inni en forhåndsvisning, kan du buke DVD-navigasjonsknappene til høyre i bunnen.

Ta deg tid til å kontrollere alle kapittel- og menylenkene i produksjonen din. Alle de ønskede bruker-interaksjonene bør sjekkes: småfeil er frustrerende for seeren, og kan lett unngås.

Når du er tilfreds med prosjektet, kan det enten eksporteres som en film-fil, lagres som en plate-bildefil, eller brennes på en plate. Se Eksportør for mer informasjon.

Platesimulatoren