Platemenyer

Den viktigste funksjonen, som gjør det mulig å produsere plater, er menyen. En bestemt plate kan ha én, få eller mange menyer, som hver for seg består av et stillbilde eller et kort videoloop. Knapper som er områder inni menyer, kan tilvelges av seeren, for å aktivere annet innhold på platen

Noen knapper gjenopptar avspillingen fra bestemte lokasjoner, såkalte kapitler, på Tidslinjen i produksjonen din. Disse kapittel knappene viser ofte en miniatyr-frame, eller et videoloop som gir et fingerpek i retning av hva de inneholder.

Andre knapper fører en videre til en annen meny, eller en annen side i samme meny. Flersidersmenyer, hvor hver side viser flere kapittel-knapper, samt automatiserte navigasjons-knapper, gjør det mulig å lage produksjoner i enhver størrelse.

Menylisten

Ulikt tidslinjeklippene, er menyene i produksjonen din ikke tidsmessig begrenset. Istedet vil plateavspilleren avspille menyen gjentagende ganger til brukerens valg er registrert.

Da menyer eksisterer “utenfor tid”, har Avid Studio en Menyliste, som er et spesielt område under Diskredigerings-tidslinjen, som rommer menyene i prosjektet ditt. Hvis du drar en meny fra Biblioteket inn på Menylisten, gjør du det mulig å bruke den i prosjektet ditt.

Designe meny interaktivitet

En plateproduksjon kan ha enten kun en meny, eller den kan ha mange. Hver meny har separate grafiske områder, som generelt blir kalt “knapper”, som kan aktiveres av seeren, muligvis ved å bruke navigasjonstastene på en DVD-fjernkontroll.

Platemeny-knappenes funksjon kan bli satt opp ved å bruke kontrollene i Plateredigeringsvinduet. Alternativt kan du få frem Kapittel Veileder for å skape og sette opp en rekke knapper automatisk i forhold til dine valgte innstillinger.

Ved å aktivere en knapp, enten starter du avspillingen av filmen din fra et valgt punkt, eller så overfører du kontrollen til en annen meny med dens egne knapper. De mulige målene for menyknapper er:

·     En tidslinjelokasjon: Når den er aktivert, gjenopptas avspillingen i en valgt frame.  Lokasjonen og innholdet herfra blir referert til som et “kapittel” i filmen din.

·     En annen meny: Enhver knapp kan lenkes til enhver meny i Menylisten

·     En annen side i samme meny: Flersides-menyer har altid neste og forrige napper til navigasjon mellom sidene deres.

Lage sider automatisk

Når du setter inn lenker til nye kapitler i en flersidersmeny, blir det automatisk laget nye sider, hvis det er nødvendig.  Disse vises i Menylisten sammen med dem som allerede er i prosjektet. En grafisk kontakt lenker sammen sider som tilhører samme meny. For å sette inn nye kapittel lenker, kan du bruke enten Sett inn Lenke-knappen på verktøyslinjen, eller Kapittel Veileder.

Avid Studio image001 Platemenyer

Hovedmeny og samsvarende flersidersmeny i Biblioteksavspilleren.

Neste og Forrige: Det er på grund af de spesielle knappene, neste og forrige at en meny fungerer sammen med flersiders funksjonene. For å lage en flersidersmeny fra en eksisterende hovedmeny, kan du ganske enkelt tilføye knapper av begge disse typene. På samme måte kan sletting av enten den ene eller begge, neste og forrige-knappene fra en flersidersmeny, fjerne de automatiske funksjonene.

Flersidersmenyer i Menylisten

Flersidersmenyenes ikoner er forbundet i Menylisten med en spesiell grafikk. Det viser at menyene er lenket, som betyr at du kan navigere fra en side til en annen, inni menyen med knappene neste og forrige.

Deling og samling: For å fjerne lenken mellom menysider, kan du klikke på den grafiske kontakten mellom dem. Det fjerner grafikken. Sider til venstre for musen forblir i den originale menyen, mens dem til høyre, danner en ny separat meny (med en ny bakgrunnsfarge til menyikonene). Klikk i mellomrommet mellom tilgrensende flersidersmenyer for å omgruppere dem til enkeltstående menyer.

Sorter kapitler: Et tidsbesparende verktøy, som hovedsakelig er tiltenkt flersidersmenyer, er sortere-knappen som kommer frem med Kapittel Veileder-knappen til høyre for menyens siste side.  Når du har arbeidet med en meny en stund med å -tilføye, slette og omorganisere kapitler, kanskje til og med mens du har redigert filmen sideløpende- er det sannsynlig at du finner ut av at kapittel-knappene ikke lengre står i tidslinje-rekkefølgen på sidene. Hvis du, av en eller annen grunn, ikke ønsker å ha en tilpasset rekkefølge, kan du klikke en enkelt gang på sortere-knappen

Avid Studio image002 Platemenyer

Sider fra en flersidersmeny. Kontakt-grafikken viser at navigasjonen innenfor disse sidene, fåes ved hjelp av Neste og Forrige-knappene. Sorteringsknappen (øverst til høyre, under pekeren)ordner kapittelknappene i en tidslinje-rekkefølge.

Platemenyer