Produksjonsverktøyer

I Plateredigeringen, gir tidslinje-verktøyslinjen en rekke produksjonsverktøyer som du kan bruke direkte uten å skifte vindu eller visning.

Avid Studio image001 Produksjonsverktøyer

Verktøyer på Plateredigerings tidslinjens-verktøyslinje.

Avid Studio image002 ProduksjonsverktøyerÅ lage lenke: Denne knappen lenker den valgte kapittelknappen i Spilleren, til tidslinjemarkørens lokasjon.

Avid Studio image003 ProduksjonsverktøyerInnsett lenke: Denne knappen gjør det mulig å arbeide med flersidersmenyer ved å flytte alle de eksisterende knapp-lenkene frem et hakk (starter med den valgte kapittelknappen i Spilleren).

I en flersidersmeny, vil det å sette inn en lenke begynne en kjedereaksjon. Ved å forsere en allerede eksisterende lenke, over til den neste siden, en lenke derfra over til den følgende siden og så videre, inntil den siste siden, som også selv vil bli skapt om nødvendig.

Avid Studio image004 ProduksjonsverktøyerFjern lenke: Ved å klikke på denne knappen fjerner du lenken mellom knappen på menyen, og kapittelmarkøren på Kapittelsporet. En kapittelmarkør uten lenke forblir på Kapittelsporet. Kapittelet uten lenke kan lenkes manuelt,ved at den dras over på en annen knapp i Menyforhåndsvisningen,, ellers vil den forbli et kapittel uten lenke. Og da vil den, når den blir avspilt hoppe frem på platen ved at du bruker “hopp frem”-knappen på fjernkontrollen. Du kan også klikke på en eller flere kapittelmarkører og velge Fjern valgte lenke.

Avid Studio image005 ProduksjonsverktøyerKnappsyklus: Ved å klikke venstre og høyre pil på denne kontrollen kan du rulle gjennom de tilgjengelige knappene og gjøre dem aktive for redigering. Klikk på knappteksten for å redigere den. Knapper kan også velges ved å klikke på knappelinkene i spilleren når en meny forhåndsvises.

Avid Studio image006 ProduksjonsverktøyerInnstille miniatyrbilde: Ved å klikke på denne knappen får du frem et miniatyrbilde av rammen på tidslinjemarkørens posisjon, som viser det på menyknappen valgte i Bla igjennom knapper-kontrollen hvis det er en miniatyrbilde-type.

Avid Studio image007 ProduksjonsverktøyerLag et kapittel uten lenke: Med mindre tidslinjemarkøren er posisjonert akkurat på et kapittel eller en retur-markør, vil du ved å klikke på denne knappen, tilføye en kapittelmarkør til kapittelsporet, men den vil ikke være lenket til en meny. Kapittelet uten lenke kan senere, hvis du ønsker det, lenkes manuelt ved at det dras over til en knapp i Menyforhåndsvisningen. Men et kapittel uten lenke tjener også et praktisk formål: under avspilling, angir det et av punktene du kan pause opp på, når du søker på en DVD med gå-til knappen på fjernkontrollen.

Avid Studio image008 ProduksjonsverktøyerFjern kapittel: Når tidslinjemarkøren er posisjonert ved et kapittel, vil Lag et kapittel uten lenke knappen ta på seg den motsatte funksjonen, og endre symbolet. Ved å klikke på det, vil både kapittelmarkøren og lenken som binder den til en meny, bli fjernet, hvis den har en. Du kan også fjerne kapitler med Slett valgte Kapittel innholdsmeny-kommandoen, når en eller flere kapittelmarkører er valgt. For å fjerne lenkene fra kapittelmarkørene, så de står som uten lenke men stadig er på Kapittelsporet, kan du bruke Fjern valgte lenker fra den samme menyen

Avid Studio image009 ProduksjonsverktøyerÅ lage retur: Hvis det ikke allerede er en markør på tidslinjens markørposisjon, vil denne knappen tilføye en retur-markør til Kapittelets spor.

En retur-markør er kun aktiv under en visning hvis avspillingen er påbegynt fra den samme menyen som markøren hører til. (På tidslinjen, skulle markørens farge gjerne passe sammen med fargen på den tilhørende menyens ikon i Menylisten. Når avspillingen når frem til rammen til en aktiv retur-markør, vil den hoppe tilbake til den tilhørende menyen.

Avid Studio image010 ProduksjonsverktøyerSlett retur: Hvis det er en retur-markør ved markørposisjonen, vil Lag retur knappen skifte til Slett retur, med et passende, endret symbol.

Fjern kapittel-knappen og Slett valgte kapittel-innholdsmeny-kommandoene, kan også brukes til å slette retur-markører.

Tidslinje redigering av kapittel og retur-markører

Kapittel og retur-markører er knyttet til bestemte frames på tidslinjen din, der avspilling kjører fra en platemeny (kapitler) eller der avspilling igjen går tilbake til de menyene hvor de ble laget (retur). Begge typer markører kan dras med musen for å endre hvor de virker i filmen din.

Når du forhåndsviser en meny, vil det å dra kapittelmarkøren fra Kapittelsporet til en knapp på Spilleren, gi knappen en ny lenke. Den motsatte operasjonen, å dra en knapp fra Spilleren til et punkt på Kapittelsporet, er en alternativ måte å lage en ny kapittelmarkør på.

Et prosjekt som inneholder en eller fler platemenyer må ha en retur-markør plassert permanent i slutten av kapittelsporet. Dette garanterer at ethvert kapittel som blir avspilt på disken har en gyldig retur. Den siste retur-markøren kan derfor ikke bli slettet.

Produksjonsverktøyer