Kapittelveilederen

Avid Studio image001 KapittelveilederenNår en flersiders platemeny har blit dratt fra Biblioteket inn på Menylisten vil en Kapittelveileder-knapp vises i det øverste høyre hjørnet av menyikonet. Ved å klikke på denne knappen åpner du Kapittelveileder-vinduet.

Hvorfor bruker Kapittelveilederen?

Kapittelveilederen gir deg muligheten for å, på en rask måte, lage et kapittel til filmen din. Kapittelmarkører vil bli tilføyet til kapittelsporet på Plateredigerings-tidslinjen for å vise hvor hvert kapittel starter. Med Lenk kapitler til meny-knappene (se under) vil hvert kapittel bli representert av en kapittel-knapp på en rekke automatiserte menysider; disse sidene er lenket til en serie med neste og forrige knapper.

Ved å aktivere kapittelknapper når menyene blir vist, kan seeren spille filmen fra et hvilket som helst av startpunktene.

Kapittelveilederen er veldig brukbar i forhold til å sette opp lysbildeshow eller scenevalgs-menyer. Hvis du lagrer video på en plate, kan du bruke den til å generere en meny som kan fungere som et scene-katalog. Serien av menysider kan ha en vilkårlig lengde. Lengden avhenger av hvor mange kapitler som er blitt laget og hvor mange knapper som er til rådighet i menyens sideutforming.

Avid Studio image002 Kapittelveilederen

Forøvrig gjør ikke Kapittelveilederen noe som du ikke kunne ha gjort selv, ved å bruke plateproduksjons verktøy i Plateredigering (og de forblir tilgjengelige for finjustering av menyen etterfølgende). Dens formål er å gjøre din kreative prosess raskere, ved at den tar over mye av rutinearbeidet som innstillingene av en flersidersmeny medfører.

Å bruke Kapittelveilederen

Kapittelveilederen-kontrollene, er gruppert i tre vannrette paneler. Når du har innstilt kontrollene slik du vil ha dem, kan du trykke OK. Kapittelveilederen vil fortsette sitt arbeide med å lage nye kapitler til produksjonen din, komplett med markører på tidslinjen og (som standard) et automatisert sett menysider, med så mange kapittelknapper som blir nødvendig.

Plasser kapitler ved

Dette er det øverste feltet i Kapittelveilederen. De to valgmulighetene her kan brukes enten separat eller sammen.

Optimale posisjoner: Når denne boksen er krysset av, vil Kapittelveilederen skape kapitler ved valgte intervaller langs tidslinjen, men vil justere kapitlet til et nærtliggende klipp når det er tilgjengelig Den gjennomsnittlige kapittel-lengden er spesifisert i sekunder. Den innledende verdien er basert på lengden av filmen din. For å justere den, kan du klikke direkte på nummer og type, og dra vannrett inni boksen.

Tidslinje markører: Denne valgmuligheten går ut fra at du har forberedt tidslinje-markører, for å gi en indikasjon til Kapittelveilederen om de stedene i filmen din hvor en kapittellenke skal lages.

Legg til

Det andre panelet i Kapittelveilederen sørger for valgmuligheter som kontrollerer virkefeltet i veilederens operasjon.

Hele filmen: Kapittelmarkører blir laget løpende gjennom hele filmen.

Utvalg: Kapittelmarkører blir kun plassert innenfor rekkevidden fra begynnelsen av det først valgte klippet til slutten av det siste.

Valgmuligheter:

Det tredje panelet tilbyr to siste valg, som kan bli innstilt separat.

Lenk kapitler til meny knapper: Når denne muligheten er valgt, vil så mange sider som er nødvendige bli tilføyd til menyen, for å romme knapper til alle kapitlene som har blitt laget. Uten denne muligheten, blir kapittelmarkørene på tidslinjen laget uten lenke, og det vil ikke bli laget noen menyside.

Hvis du ønsker å lenke en markør uten lenke til en meny-knapp, dra den da til knappen mens du forhåndsviser menyen i Spilleren. Selv om du etterlater det uten en lenke, vil kapittelmarkøren stadig tjene som et gjenopptakelses-punkt, når seeren hopper frem på platen med hopp frem-knappen på fjernkontrollen.

Gå tilbake etter hvert kapittel: Ved å krysse av denne valgmuligheten vil du tilføye en retur-markør til slutten av hvert kapittel. Som standard er markørene plassert slik at hvert kapittel avspilles inntil starten på neste kapittel, og deretter gå tilbage til hovedmenyen. For å endre den menyen som returmarkøren er lenket til, kan du dra markøren til menyikonet i Menylisten. Men husk på at returmarkøren kun vil være aktiv når avspillingen blir startet fra den menyen som markøren er lenket til.

Kapittelveilederen