Menyredigering på en tidslinje

Det å utvikle et prosjekt til en optisk disk, som en DVD, i Avid Studios Plateprosjekt-redigering, gir deg tallrike muligheter for å sette ditt eget preg på produksjonen.

Hvert aspekt av platemenyen -detaljene i den visuelle visningen, lenking til skjerm-knappene, den presise timingen av “kapitlene”-kan alle redigeres i Avid Studio  For visuelle aspekter, se Menyredigering men lenkingen av knapper og timingen av kapitler er begge kontrollert i Plateredigeringen.

Se vennligst Plateprosjekter for et overblikk over Plateredigerings-grensesnittet.

ð Produksjonsverktøyer

ð Kapittelveilederen

Menyredigering på en tidslinje