Menyknapper

Ethvert visuelt element i platemenyen, kan bli brukt som en “knapp”, som lenker til annet innhold i filmen din. Elementer angitt med “ikke en knapp”, kan på den andre siden ikke lenkes.

Knapptyper

En menyknapp’s type er den eneste faktoren som bestemmer dens atferd. Dens tekst og utseende vil nesten alltid være i overensstemmelse med dens atferd, i en god plateproduksjon, men utover det blir den ikke påvirket av det. Fem knapptyper er tilgjengelige.

Avid Studio image001 Menyknapper

Normal: Denne typen knapper lar teksten, bildet eller formen din tjene som en lenke til en hvilken som helst kapittelmarkør på platens prosjekttidslinje, eller til en meny i Menylisten din.

Miniatyrbilde: Denne varianten av Normale knapptyper, lar et miniatybilde fra tidslinjen din, vises på knappen.

Forrige og Neste: Disse knapptypene tar seg automatisk av navigasjonen mellom sider, og flersidersmenyer i Menylisten. Under avspilling, blir knappene automatisk skjult når de ikke har noe mål (på den første og den siste siden i et flersidersinnstillingen). Da deres atferd er fastsatt, er det ikke mulig å lenke disse knappene til kapittelmarkører.

Rot: En knapp av denne typen lenker til den første menyen i Menylisten. Dens atferd kan ikke endres.

Knapper til flersidersmenyer

Hvis du tilføyer både Neste- og Forrigeknapper til en meny, kan den fungere som en flersidersmeny Hvis en av knapptypene mangler, kan menyen ikke brukes i flersiders-modus.

Knapp-forhåndsinnstillinger

Klikk på Knapper-fanen øverst i Menyredigeringen for å se de tilgjengelige kategoriene i forhåndslagde menyknapper. Dra knappene over i forhåndsvisnings-området for å føye dem til menyen din.

Avid Studio image002 Menyknapper

De tre kategoriene reflekterer knapptypene, beskrevet over. Navigasjonskategorien inkluderer alle knappene i Forrige-, Neste- og Rottypene.

Generelle Knapper: Disse bildene er beregnet til bruk sammen med Normale knapper, som kan lenkes til en hvilken som helst kapittelmarkør på Tidslinjen din.

Navigasjonsknapper: Disse designene er tiltenkt Neste, Forrige og Rotknapper med fastkoblet navigasjon.

Miniatyrbildeknapper: Disse inneholder et miniatyrbilde-område hvor et Tidslinjeklipp kan forhåndsvises.

Knappinnstillinger

Knappinnstilings-feltet ligger til høyre for Menyredigerings forhåndsvisningen.

Avid Studio image003 Menyknapper

Knappinnstilings-feltet er en del av Menyredigeringen.

Menyknapper