Forhåndsvis platemenyer

Diskredigerierent inkluderer, i likhet med filmredigeringsverktøyet, en avspiller for forhåndsvisning av biblioteksfiler og tidslinjeklipp.

Spesialfunksjonene som blir gjort tilgjengelige av Spilleren, ved visning av menyer i Menylisten, blir beskrevet her.  Ved å klikke på en meny i Menylisten, settes Spilleren i input-modus og den valgte menyen blir forhåndsvist. Du kan også gå direkte over i den modusen mens en meny blir valgt ved å klikke på Meny-fanen over Spiller-skjermen i Diskredigering

Avid Studio image001 Forhåndsvis platemenyer

Med Meny valgt som Spiller inputs-modus (i toppen) sørger Spilleren for interaktive soner på forhåndsvisnings-skjermen til tilføyde kapittel-lenker. Her viser C1 at en kapittel-lenke er blitt tilføyd til Spill Film-knappen; spørsmålstegnet over Scenevalgs-knappen viser at det ennå ikke er blitt tilføyd.

Spesialkontroller dukker også opp i bunnen av Diskredigerings-spilleren.

Avid Studio image002 Forhåndsvis platemenyerMenyredigerings-knappen: Å lage og endre utforming og utseende til platemenyer, er en oppgave Menyredigering tar seg av.

Avid Studio image003 Forhåndsvis platemenyerVis avkryssingsboksen til lenkenumrene: Kryss av i denne boksen hvis du vil at lenkenumrene skal vises i forhåndsvisningen over alle knappene i menyen. Lenkenumrene har samme format og farge som Tidslinje kapittelflaggene.

Avid Studio image004 Forhåndsvis platemenyerDisksimulator knappen: Denne knappen får frem Disksimulator -vinduet, hvor du kan forhåndsvise prosjektet ditt med full interaktivitet så du kan være sikker på at menyene fungerer som forventet.

Avid Studio image005 Forhåndsvis platemenyerBrenn diskbilde knappen: Når du er klar til å teste prosjektet ditt på en plate, klikk på denne knappen (eller Eksporter i toppen av skjermen) for å aktivere Eksporter som veileder deg gjennom prosessen av å “brenne” filmen din over på en optisk disk.

Lenke indikatorer

Når en meny uten lenkede kapittelknapper blir forhåndsvist, vil knappene være indikert med et rødt spørsmålstegn fremfor et kapittelnummer, som du kan se i illustrasjonen over. Bortsett fra en muligvis ubrukt underinnstilling på den siste siden av en flersidersmenyen, skulle alle kapittelknappene på menyene dine lenke til filmen din.

Forhåndsvis platemenyer