Montasjeredigereren

Montasjeredigering-verktøyet gjør at du kan brukertilpasse et Montasje-klipp ved å spesifisere dine egne underklipp og andre brukertilpasninger. Når du har plassert et Montasje-klipp på tidslinjen kan du gjøre bruk av redigeringen ved å dobbelt-klikke på klippet eller ved å velge Endre Montasje på klippets kontekst meny.

Bruk av Montasje Redigering

Hver Montasje-mal har sitt eget sett av spalter til video- og fotomateriale, representert ved slippsoner i Montasje Redigering. De flestes malene har minst én av disse, og maksimalt seks. Noen har også tekstrubrikker og andre parametere etter behov for å brukertilpasse spesialegenskaper.

Montasje Redigeringer er oppdelt i fem deler. På venstre side, gir den kompakte versjonen av Biblioteket deg adgang til videoene og fotoene dine; På høyre side ligger et brukertilpassings-panel som inkluderer tekstfelt og andre kontroller som er påkrevet i forhold til mal parametrene. Avspilleren viser deg resultatene av endringene dine. Under Forhåndsvisningen ligger slippsonene til videoene og bildene dine.

Interiørtrimming av Montasjeklipp

Når en montasjemal starter eller begynner med en bruker-innstillbar mengde fullramme-video, som mange gjør, vil montasjeredigereren tidslinje inneholde håndtak for justering av innlednings- og avslutnings-tider – varigheten for fullramme-delene. Klikk på en hendel og dra mot venstre eller høyre for å justere hver varighet separat. Varigheten av midtdelen av klippet – den animerte delen – vil forkortes eller forlenges tilsvarende. Hvis du vil balansere innledende og utledende uten å påvirke varigheten av midtandelen, klikk mellom hendlene og dra.

Avid Studio image001 Montasjeredigereren

En del av Montasje Redigeringsvinduet, med tidslinjen (i bunnen) og slippsonene til video eller bilder (i midten). De nedre delene av Biblioteket og Avspilleren er henholdsvis til venstre og i den øvre del av midten. Klikk og dra justerings-håndtakene eller de stiplete delene av linjen for å beskjære innledende og utledende deler av klippet.  Klikk mellom håndtakene (på den ubrutte delen av linjen) for å dra begge samtidig, og dermed reposisjonere midten i klippet uten å endre dens varighet.

For en detaljert forklaring på malstrukturen, se En mals anatomi på side.

Jobbe med slippsoner

Tømming av slippsoner: For å slette et underklipp fra dets slippsone høyreklikker du på sonen og velger Fjern Media fra innholdsmenyen.

Slå av lyd fra underklipp: Noen slipp-soner er markert med et lydsymbol. Dette indikerer at lyden fra videoklipp i denne sonen inkluderes i Montasje-klippets lyd. Hvis ikke du ønsker at lyden skal brukes, klikker du på symbolet for å slå av underklippet.

Avid Studio image002 MontasjeredigererenVelge start på underklippet ditt: Videoen i en slippsone kan justeres til å starte forskjøvet i underklippet. For å justere startrammenn skal du klikke på og dra starten av klipp-glideren som ligger under slippsonen. Tastaturets venstre- og høyrepiler er praktiske til finjusteringer.

Hvis slippsonen du arbeider med er aktiv ved det tidsindekset, vil forhåndsvisningen gjenspeile endringer i startframen. Når du finjusterer et underklipps startframe er det en god idé å sette markør-posisjonen til der hvor Spillerforhånds-visningen vil være til størst hjelp.

Bruk av klippstart-glideren endrer verken underklippets posisjon innenfor malen eller dets varighet. Derimot velger du bare hvilket utdrag av klippet som skal brukes. Hvis du setter starten av underklippet så sent at videoen blir ferdig mens sonen stadig er aktiv vil den siste rammen av underklippet bli fryst for å utfylle tiden.

Legg til effekter i slippsonene: Det er ikke mulig å legge til video eller lyd effekter direkte til Montasje-underklippet. Istedet kan du forberede video segmentet med de ønskede effektene, som et separat filmprosjekt, og deretter dra prosjektet inn i slippsonen. Vær allikevel oppmerksom på at de filmprosjektene du utarbeider til Montasje slippsoner betydelig kan øke ytelses og minnebelastningen, pålagt av det prosjektet som bruker dem.

Montasjeredigereren